Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-08

Bitcoin och Ethereum - kryptovalutornas framfart

wysiwyg_image

Aktiespararens börsexpert Cristofer Andersson skriver om kryptovalutornas framfart.

De senaste åren i allmänhet, men framföra allt de senaste två åren i synnerhet har kryptovalutornas vara tillika icke vara ställts i scenljuset.

Den mest kända och omtalade kryptovalutan är bitcoin, som sett sitt värde först expandera till över $70 000 för att därefter sjunka till så lågt som $35 000. Att tillgångsslaget är volatilt råder ingen som helst tvekan om.

Centralbanker har kritiserat valutan, vars födelse skedde efter finanskrisen 2008. Samma centralbanker bedömer kryptovalutan vara ett hot mot det finansiella systemet samt hävdar att tillgångsslaget är allt ifrån säkert. Stämmer detta och vad är framtiden för kryptovalutor som grupp?

SNABBGUIDE: Så köper du bitcoin

DeFi - vad är det?

DeFi är ett tämligen nytt fenomen och står för ”Decentralised Finance”. Det kan ses som ett paraplybegrepp för de finansiella tjänster som ryms därunder, såsom lån, betalningar, försäkringslösningar med mera.

Skillnaden relativt det traditionella systemet som finns idag är att dessa tjänster inte har någon central aktör eller företag som utför tjänsten och garanterar att den fungerar. Den uppgiften sköts istället med hjälp av smarta kontrakt på blockkedjan.

Smarta kontrakt

“Keep it as simple as possible, but not simpler”, sa Alber Einstein. Låt oss således försöka hålla något mer komplext på en grundläggande nivå. Smarta kontrakt består av två grundstenar, där den ena är de kryptovalutor som används för en transaktion/tjänst och den andra är smart kontrakt som både bestämmer och utför de kontrakt mellan två eller fler parter som ska avhandlas.

Stora skillnader

Ett smart kontrakt skiljer sig mot de traditionella utifrån flera faktorer. Den första skillnaden är att kontrakten består av en programkod som körs på blockkedjan, istället för papper med avtalstext och signaturer. Den andra är att koden avgör vilka villkor som måste vara uppfyllda för att kontraktet ska utföras.

wysiwyg_image

Den tredje är att avtalet syns utåt och är officiellt, likt med vanliga kontrakt. Men det går inte att identifiera vilka de berörda parterna i kontraktet är. Man kan således se att två parter har gjort en transaktion, men vem eller vilka som döljer sig bakom förblir konfidentiellt.

Ingen flexibilitet

Vad som ytterligare skiljer smarta kontrakt från traditionella dito är att de inte har någon flexibilitet. Man kan således inte i efterhand ändra på det, även om alla parter så önskar. Koden är således lag, oavsett vilka oförutsedda effekter det kan leda till.

Ethereum före bitcoin

Bitcoin må ha varit först ut, men inom DeFi används främst kryptovalutan ethereum, som skapades av den rysk-kanadensiske programmeraren Vitalik Buterin 2015. Anledningen till att ethereum används före bitcoin är att sistnämnda är för begränsad att använda för alla de tjänster som ryms under DeFi. Just bitcoins begränsningar fick Buterin att utveckla sin version av kryptovaluta.

Relativt bitcoin har ethereum med åren setts som den mer användbara – och långsiktigt hållbara - i transaktioner. Dess kod är den bästa och starkaste för smarta kontrakt och idag värderas all utestående ether till ca $550 mdr, vilket motsvarar hela 45 % av värdet av alla bitcoins.

wysiwyg_image

Det nya blir snabbt det gamla

Trots ethereums framgångar för att bygga DeFi är valutan hotad. Under senare år har flera konkurrerande blockkedjor som Solana, Cardano och Polkadot lanserats. Precis som det går fort i hockey, går den tekniska utvecklingen framåt. Gårdagens ethereum ses idag som föråldrad relativt de nyss nämnda konkurrenterna och således är arbetet med att skapa ”ethereum 2.0” igång.

Den nya versionen kommer inte bara bli stabilare, kraftigare, snabbare samt mer applicerbar, utan även mycket energisnålare. Sistnämnda är en viktig punkt då brytning och användning av krypotvalutor är kostsamt. I en värld som ska och måste bli mer energieffektiv kommer faktorer likt denna spela en signifikant roll.

Växer så det knakar

Trots att DeFi är tämligen nytt har det redan skapat sig en stark position och tillväxten är näst intill exponentiell. Kring årsskiftet 2021/2022 var värdet av den totala kryptovalutamarknaden nästan $2,800 miljarder, där cirka $112 mdr är allokerat till olika DeFi-tjänster.

För att relatera siffran för hela kryptovalutamarknaden till något kan man jämföra med att hela USA:s BNP idag uppgår till drygt $23,000 mdr. Enligt Dune Analytics finns det idag över fyra miljoner användare av DeFi-tjänster och tillväxten fortsätter.

wysiwyg_image

Varför är kryptovalutor så populära?

Det finns flera orsaker till kryptovalutornas framgång. Den främsta är att allt fler människor misstror att staten kan garantera den säkerhet som de önskar. Bitcoin kom till exempel till efter den stora finanskrisen 2008, då de vanligt dödliga fick stå för kostnaden medan Wall Street och bankerna klarade sig.

Det hela ledde till en enorm avsky och misstro till staten. Därtill finns också en oro över hur stater bara sådär kan låsa och begränsa en eller flera kunders pengar, vilket kan ses i t.ex. Ryssland idag. Utöver detta kan kryptovalutor inte manipuleras, eller produceras i överflöd.

Således är de skyddade mot inflation. Slutligen ses de även som en digital alternativform till guld.  Och som om detta inte vore nog tenderar allt som är nytt att vara ”extra spännande, vilket mer ofta än sällan driver på såväl intresse som tillväxt.

Fortsatt tillväxt men till vilken risk?

Trenden, tekniken och demografin talar för fortsatt tillväxt. Emellertid är det viktigt att inte rusa händelserna i förväg. Att investera i kryptovalutor är förknippat med hög risk. Vilken eller vilka valutor kommer bli de bästa och mest användbara? Kommer bitcoin stå som slutgiltig vinnare á la First Mover Advantage (FMA)?

Utan expertkunskap kan ett sätt att investera mot sektorn vara en ETF (börshandlad fond). Utöver ETF:er finns även Coinbase, men man kan även få en viss exponering mot fintech via det svenska investmentbolaget VEF, som är en avknoppning från VNV Global.

/Cristofer Andersson

wysiwyg_image

Faktaruta

Kryptovaluta – en virtuell och digital valuta. Det finns flera olika valutor, där den mest kända är bitcoin. Samtliga av dessa är, än så länge, inte statligt reglerade. Transaktionerna genomför med kryptografiska metoder, vilka ska garantera säkra transaktioner.

Blockkedja – är en distribuerad (decentraliserad) databas. Mer enklare uttryckt är det en sorts databas vari många olika kopior ingås och lagras. En transaktion/interaktion sker vid en port, som sprider sig till nästa et cetera. Således sker a, b, c och d enligt en sorts ”kedja”. Blockkedjetekniken syftar till att vara mer säker för användarna än dagens traditionella system, då ingen aktör utsätter sig för mer risk än någon annan. Detta kontrolleras av själva blockkedjan.

Smarta kontrakt – kallas de kontrakt som är programmerade enligt en viss kod och enligt det avtal som ska gälla mellan de berörda parterna. Parterna kommer överens om X och Y. Detta skrivs in i det kontraktet. Därtill skrivs det även in när, hur samt andra föreskrifter som ska vara gällande i kontraktet. Kontraktet är sedan låst och kan inte ändras även om parterna så önskar.

Ethereum - är en blockkedjebaserad mjukvaruplattform som kan användas för att skicka och ta emot värde globalt med sin inhemska kryptovaluta, ether, utan någon tredje parts inblandning. Ethereum har en starkare kod än t.ex. Bitcoin, vilket är anledningen till att det används i framför allt ”smarta kontrakt.”

Coinbase – är ett amerikanskt bolag som grundades 2012. Bolaget är specialiserade inom utveckling av digitala plattformar för trading, lagring och överföring av kryptovalutor. Bolagets kunder består huvudsakligen av privata aktörer, men kan även användas av företagskunder. 

Författare Redaktionen