Du är här

2015-09-14

Bittium Oyj: Bittium Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti omien osakkeiden ja optio-oikeuksien hankkimisesta sekä uusien hallituksen jäsenten valinnas

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 14.9.2015, kello 14:30
Bittium Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti omien osakkeiden ja
optio-oikeuksien hankkimisesta sekä uusien hallituksen jäsenten valinnasta

Bittium Oyj:n ("Bittium" tai "Yhtiö") ylimääräinen yhtiökokous pidettiin
14.9.2015 klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti
Kaiterankatu 1, 90570 Oulu. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen kaudelta
1.1.-1.7.2015.

OMIEN OSAKKEIDEN JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN OPTIO-OIKEUKSIEN HANKKIMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Yhtiö hankkii omia
osakkeitaan ("Osakkeet") ja Osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia 2008C
("Optio-oikeudet") kaikille osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien
haltijoille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella
("Ostotarjous").

Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 25.9.2015 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy
16.10.2015 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei Yhtiön hallitus päätä jatkaa
tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti tai ehdoista muuta johdu.

Ostotarjouksen keskeiset ehdot ovat seuraavat:

* Ostotarjous koskee enintään 124.747.351 Yhtiön Osaketta ja enintään 252.648
Optio-oikeutta. Ostotarjous toteutetaan vain siltä osin, kuin Osakkeista
maksettava vastike on yhteensä enintään 593.797.392,67 euroa ja
Optio-oikeuksista maksettava vastike on yhteensä enintään 1.202.607,33
euroa, jolloin Osakkeista ja Optio-oikeuksista maksettava vastike on
yhteensä enintään 595.000.000 euroa;
* Jos tarjottavien Osakkeiden määrä ylittää Ostotarjouksen mukaisen
Osakkeiden enimmäismäärän, Ostotarjous hyväksytään kunkin Ostotarjouksen
hyväksyneen osakkeenomistajan osalta tällaisten osakkeenomistajien
Ostotarjouksessa tarjoamien Osakkeiden arvo-osuustilikohtaisessa suhteessa,
pyöristettynä arvo-osuustilikohtaisesti alaspäin edelliseen täyteen
Osakkeeseen. Vastaavaa menettelyä sovelletaan Optio-oikeuksia koskeviin
hyväksyntöihin;
* Osakkeenomistaja tai Optio-oikeuksien haltija voi hyväksyä Ostotarjouksen
kaikkien omistamiensa Osakkeiden ja/tai Optio-oikeuksien osalta tai
valitsemallaan osake- ja/tai optiomäärällä arvo-osuustilikohtaisesti;
* Osakkeen tarjoushinta maksetaan käteisellä jokaisesta Osakkeesta, jonka
osalta Ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty.
Tarjoushinta on Yhtiön Osakkeen tarjousasiakirjan hyväksymistä edeltäneen
viiden kaupankäyntipäivän (tarjousasiakirjan hyväksymisen tapahtuessa
arviolta 22.9.2015, tämä aikaväli on 15.9- 21.9.2015) kaupankäyntimäärillä
painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla
pyöristettynä lähimpään täyteen eurosenttiin;
* Optio-oikeuden tarjoushinta maksetaan käteisellä jokaisesta
Optio-oikeudesta, jonka osalta Ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti
pätevästi hyväksytty ja se vastaa Osakkeen tarjoushintaa vähennettynä
Optio-oikeuden mukaisella Osakkeen merkintähinnalla 0,55 euroa;
* Niiden Osakkeiden ja Optio-oikeuksien, joiden osalta Ostotarjous on
Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole
pätevästi peruutettu, myynti toteutetaan viimeistään kymmenentenä (10.)
tarjousajan, tai jos tarjousaikaa on jatkettu tai se on keskeytetty,
jatketun tai keskeytetyn tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä
ja kaupat selvitetään sekä Osakkeiden ja Optio-oikeuksien tarjoushinta
maksetaan arviolta toisena (2.) yllä mainittuja toteutuskauppoja seuraavana
pankkipäivänä;
* Mahdollisen jälkikäteisen tarjousajan tilanteessa Yhtiö julkistaa sitä
koskevan ilmoituksen yhteydessä maksua ja selvitystä koskevat ehdot niiden
Osakkeiden ja Optio-oikeuksien osalta, joiden osalta Ostotarjous on
hyväksytty tällaisen jälkikäteisen tarjousajan aikana;
* Omien Osakkeiden ja Optio-oikeuksien hankintaan käytetään ainoastaan Yhtiön
1.7.2015 päivätyn tilinpäätöksen mukaisia voittovaroja;
* Hankittavat Osakkeet ja Optio-oikeudet mitätöityvät osana Ostotarjouksen
toteuttamista siten, että hankittavat Osakkeet ja Optio-oikeudet eivät tule
lainkaan Yhtiön haltuun;
* Ostotarjous on ehdollinen sille, että ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2015
jälkeen ei ilmene Ostotarjouksen ehdoissa määriteltävää olennaista
haitallista muutosta, ja sille, että Yhtiön 23.8.2015 päivätyn
osakasluettelon mukaisen seitsemän suurimman osakkeenomistajan Yhtiölle
antama sitoumus hyväksyä Ostotarjous tiettyjen omistamiensa Osakkeiden
osalta on edelleen voimassa ehtojensa mukaisesti.

Tarkat Ostotarjouksen tarkoittamat arvopaperien enimmäismäärät sekä
Ostotarjouksessa tarjottavan vastikkeen määrä julkaistaan sen jälkeen, kun
Finanssivalvonta on hyväksynyt Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan,
arviolta 22.9.2015.

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 4 §:n mukaisesti Ostotarjoukseen ei sovelleta
kyseisen lain 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettua suositusta julkisissa
ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista, koska kyseessä on omien
osakkeiden hankinta julkisella ostotarjouksella.

Ostotarjouksen järjestäjänä toimii Pohjola Pankki Oyj.

Lisätietoja Ostotarjouksesta on Yhtiön 24.8.2015 julkistamissa
pörssitiedotteissa, Yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.bittium.com sekä
myöhemmin julkistettavassa Ostotarjousta koskevassa tarjousasiakirjassa.

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Kirsi Komi, Juha Putkiranta ja Seppo Mäkinen valittiin hallituksen uusiksi
jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa 5.11.2015 ja jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Uudet hallituksen jäsenet valittiin aiempien hallituksen jäsenten Jorma
Halosen, Juha Hulkon ja Seppo Laineen tilalle, jotka olivat ilmoittaneet
jäävänsä pois hallituksesta uusien jäsenten toimikauden alkaessa.

Hallituksen uusille jäsenille maksetaan palkkiota 15.4.2015 pidetyn Yhtiön
varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti ja suhteessa uusien jäsenten
toimikauden alkamisen jälkeen jäljellä olevaan nykyisen hallituksen
toimikauden pituuteen.

Oulussa, 14.9.2015

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Bittium Oyj
Puh. +358 40 344 5466

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja
liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja
pitkäaikaista ja syvällistä radioteknologian osaamistaan. Bittium tarjoaa
innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia
ratkaisuja sekä tuotekehityspalveluita eri toimialoilla toimiville
asiakkailleen. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja
mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien
toimintojen vuoden 2014 liikevaihto oli 52,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto
0,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ
Helsingissä.www.bittium.com

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bittium Oyj via Globenewswire

HUG#1951838

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.