Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-09

BlackPearl: Upprepar produktionsmål men höjer kassaflödesmål

(SIX) BlackPearl Resources upprepar produktionsmålet för
helåret 2013 på mellan 9.000-10.000 fat per dag. Det framgår av
delårsrapporten.

Investeringarna förväntas uppgå till 95-100 miljoner dollar,
vilket kan jämföras med den föregående prognosen på 125-140
miljoner dollar och det operativa kassaflödet bedöms hamna på
65-70 miljoner dollar (50-60). Kassaflödesmålet har höjts något
från den förra kvartalsrapporten då man använt en högre
oljeprisprognos nu jämfört med tidigare.

Sänkningen av investeringsprognosen återspeglar minskade
investeringar vid ånginjektionsprojekten vid Onion Lake och
Blackrod. Arbetet kommer att fortsätta vid Onion Lakes
åninjektionsprojekt men order på utrustning kommer att skjutas
upp tills ytterligare finansiering är på plats.

Under andra halvåret 2013 förväntas man borra 20-25
konventionella tungoljebrunnar och upp till 10 ytterligare
horisontella brunnar vid Mooney och andra områden.
Investeringsprogrammet kommer att finansieras av förväntat
kassaflöde från verksamheten och bolagets kreditfaciliteter.
Potentialen från ytterligare finansiering har inte inkluderats i
prognoserna.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare TIC