Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-17

Blue Vision A/S: Meddelelse om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Blue  Vision
Notice to general meeting

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Blue Vision A/S
(?Selskabet?) onsdag den 8. januar 2020, kl. 10.00 hos Contra A/S, Vester
Farimagsgade 1, 2., 1668 København V

Selskabsmeddelelse nr.: 29

Dagsordenen er følgende:

1. Præsentation af dirigent
2. Valg af ny revisor

Ad dagsordenens punkt 1: Præsentation af dirigent

I henhold til vedtægternes punkt 7.1. udpeges dirigenten af bestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 2: Valg af ny revisor

Da Blue Visions revisor Baker Tilly i det nye år ikke længere ønsker at
revidere børsnoterede virksomheder, er det aftalt, at denne fratræder efter
gensidig aftale.

Bestyrelsen stiller forslag om, at selskabets nye revisor bliver Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

--ooOoo--

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslag i denne dagsorden punkt 2 kræves i henhold til
vedtægternes punkt 9.1 alene simpelt flertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

På generalforsamlingstidspunktet udgør Selskabets samlede aktiekapital
nominelt DKK 15.909.227, hvoraf nominelt DKK 13.042.027 er A-aktier og
nominelt DKK 2.867.200 er B-aktier. Hver aktieklasse er fordelt på aktier à
DKK 1,00.

A-aktierne er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen
og udstedt i papirløs form gennem VP SECURITIES A/S, mens B-aktierne ikke
er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen og således
ikke er udstedt i dematerialiseret form gennem VP SECURITIES A/S.

Der gælder ingen stemmedifferentiering mellem A-aktierne og B-aktierne og
hver aktie à DKK 1,00 giver én stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er tirsdag den 31. december 2019, kl. 23.59.
Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret
til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren
besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af
aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som
Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er
endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har rekvireret adgangskort
som beskrevet nedenfor.

Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et adgangskort
for at kunne deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til
generalforsamlingen kan indtil fredag den 3. januar 2020, kl. 23.59
rekvireres via Selskabets hjemmeside: www.blue-vision.dk eller ved
skriftlig henvendelse via e-mail på vpinvestor@vp.dk . Efter dette
tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes eventuelle
rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for samme frist løse
adgangskort til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan ? i stedet for at afgive deres stemme på selve
generalforsamlingen ? vælge af afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at
stemme per brev, skal sende deres brevstemme til selskabet via e-mail på
vpinvestor@vp.dk

, således at brevstemmen er Selskabet i hænde senest fredag den 3. januar
2020, kl. 16.00 (brevstemmeblanket kan findes på www.blue-vision.dk

). En brevstemme, som er modtaget af Selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der skal
fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på
www.blue-vision.dk

. Ved afgivelse af fuldmagt skal den udfyldte og underskrevne
fuldmagtsblanket fremvises ved adgangskontrollen ifm. generalforsamlingen.
Fuldmagten kan tillige sendes til Selskabet via e-mail på vpinvestor@vp.dk

forud for generalforsamlingens afholdelse.

Yderligere oplysninger

Fra og med dags dato vil (i) indkaldelsen, (ii) oplysning om det samlede
antal aktier og stemmerettigheder i Selskabet på datoen for indkaldelsen,
(iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, iv)
dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt (v) fuldmagtsblanket og
formular til afgivelse af brevstemmer være tilgængelige på Selskabets
hjemmeside www.blue-vision.dk

.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål
til Selskabets ledelse om alle forhold, som er af betydning for bedømmelsen
af Selskabets stilling eller om de forhold, hvorom der skal træffes
beslutning på generalforsamlingen, samt om Selskabets forhold til
koncernens selskaber. Spørgsmål kan sendes til undertegnede på
e-mailadressen: info@bluevision.dk

.

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør
Peter Hauge Jensen på telefon +45 60 45 40 00 eller per e-mail
info@bluevision.dk

Med venlig hilsen 
Blue Vision A/S 

På bestyrelsens vegne
Nicolai Dines Kærgaard, bestyrelsesformand 

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.