Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Bluefish Pharmaceuticals AB: Bluefish offentliggör nyemission om ca 50 MSEK

"Säkerställer likviditeten och förbättrar soliditeten"

Styrelsen för Bluefish Pharmaceuticals AB (Bluefish eller Bolaget) har
beslutat att, under förutsättning av årsstämmans godkännande den 27
maj 2014, genomföra en nyemission av aktier med företräde för
existerande aktieägare.

Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 2 837 699,80 kronor genom
utgivande av högst 14 188 499 B-aktier. För varje femtal aktier i
bolaget, oavsett aktieslag, ges rätt att teckna en ny B-aktie.
Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen skall vara den
7 maj 2014. Teckning skall ske under tiden från och med den 12 maj
2014 fram till och med den 30 maj 2014, och betalning skall ske inom
3 bankdagar efter besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att
förlänga teckningstiden och tiden för betalning. För varje tecknad
och tilldelad aktie skall erläggas fem (5) kronor.

Bluefish två största ägare Färna Invest AB samt Nexttobe AB har åtagit
sig att teckna för sina respektive andelar av nyemissionen
motsvarande ett belopp om 50 MSEK. Bolaget har härutöver avtalat om
emissionsgaranti med Färna Invest AB och Nexttobe AB så att
emissionen genom dessa teckningsförbindelser och garantin är
säkerställd upp till ett belopp om 50 MSEK. För den del som avser
emissionsgarantin utgår en ersättning på sammanlagt cirka 1,5 MSEK.

Nyemissionen genomförs för att säkerställa likviditeten samt stärka
kapitalstrukturen och tillåter fortsatt strategisk utveckling och
tillväxt av verksamheten.

För mer information kontakta,
Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com
Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som
sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget
inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning
av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning
inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen
består av 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bluefish-pharmaceuticals-ab-/r/bluefish-offent...
http://mb.cision.com/Main/1694/9576787/238789.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.