Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Bluefish Pharmaceuticals AB: Delårsrapport januari - mars 2016

JANUARI - MARS 2016

- Nettoomsättningen uppgick till 79,3 MSEK (70,8)
- EBITDA uppgick till 5,2 MSEK (3,7)
- Resultat per aktie uppgick till SEK -0,02 (-0,06) före utspädning

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Ökning i nettoomsättning och bruttovinst
- Nettoomsättningen ökade med 12% till 79,3 MSEK
- Bruttovinsten ökade med 17% till 38,4 MSEK

Positiv EBITDA om 5,2 MSEK under perioden
- Fortsatt försäljningstillväxt med god bruttomarginal
- Ökade volymer ger bättre skalfördelar

Framtidsutsikter 2016
- Bibehållen nettoomsättning
- Positiv EBITDA

VERKSAMHETEN

Försäljning och lönsamhet fortsätter att öka under första kvartalet
Försäljningen har under årets första kvartal fortsatt att öka och
bolaget noterade den hittills högsta kvartalsförsäljningen under
årets första tre månader. Ökningen överträffar förväntningarna och
avser delvis direktförsäljning till kund vilka levererats tidigare än
planerat. Tillväxthastigheten har enligt förväntan mattats av i
jämförelse med föregående år. Under årets första kvartal ökade
nettoomsättningen med 12% till 79,3 (70,8) MSEK, fördelat på 19,4
(23,0) MSEK i Norden, 30,5 (25,4) MSEK i Norra Europa, 24,3 (19,3)
MSEK i Södra Europa och 5,1 (3,1) MSEK i Övriga världen. Ökningen i
försäljning genereras huvudsakligen utanför de nordiska länderna.

Den ökade försäljningen är även förknippad med en förbättrad
bruttomarginal. Under årets första kvartal ökade bruttovinsten med
17% till 38,4 MSEK (32,9) jämfört med samma period föregående år,
vilket, tillsammans med ökade skalfördelar, har resulterat i ett
positivt EBITDA resultat på 5,2 MSEK (3,7).

Utveckling av produktportföljen
Registreringsprocedurerna för de två egenutvecklade produkterna
fortskrider enligt plan, med förväntade lanseringar i ett flertal av
Bluefish viktigaste marknader under senare delen av 2016 respektive
2017.

Under första kvartalet har Bluefish tecknat sitt första
utlicensieringsavtal avseende en av de två egenutvecklade produkter
som är i registreringsfas. Utlicensiering av produkter erbjuder
bolaget möjligheten att skapa försäljning på marknader där Bluefish
själv inte har någon verksamhet. Lansering av produkten är beräknad
till ca 18-24 månader efter ingått avtal då produkten först måste
registreras och godkännas.

Sammansättningen av produktportföljen i respektive marknad är
avgörande för bolagets framtida tillväxt och lönsamhet och
utvärdering av produkternas förväntade intjäningspotential sker
löpande. Således fortsätter bolaget att investera i nya
produktlicenser samt nya utvecklingsprojekt. Investeringar sker
selektivt och enbart i de marknader där Bluefish ser en stor
potential både vad gäller försäljning och lönsamhet. Under det första
kvartalet har produktportföljen utökats med en inliceniserad produkt.
Nuvarande produkter under registrering förväntas lanseras från slutet
av 2016 fram till 2018.

FRAMTIDSUTSIKTER

Försäljningsutvecklingen och förbättringen i lönsamhet under 2015 har
skapat en stark plattform för bolagets fortsatta utveckling. Bolaget
gör bedömningen att både försäljningen och lönsamheten under 2016
kommer att stabiliseras på motsvarande nivå som 2015, men
fluktuationer kommer att förekomma mellan kvartalen. Nya
produktlanseringar under senare delen av 2016 och 2017 förväntas
driva ytterligare försäljningstillväxt samt ha en positiv effekt på
lönsamheten på längre sikt.

För mer information kontakta,
Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com
Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som
sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget
inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning
av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning
inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen
består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bluefish-pharmaceuticals-ab/r/delarsrapport-ja...
http://mb.cision.com/Main/1694/2010766/516823.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.