Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-28

BlueStep Bank: Komplettering - BlueStep Bank AB bokslutskommuniké 2018

Kompletteringen avser biläggande av bokslutskommunikén i sin helhet
samt borttagen referens till lagen om värdepappersmarknaden.

Utlåning till allmänheten ökade med 6,5% jämfört med december 2017 och
uppgick vid årsskiftet till 14,5 miljarder kronor.

Resultatutveckling:

1 januari - 31 december 2018 (jämfört med samma period 2017)

· Rörelsens intäkter uppgick till 746,0 Mkr (675,3)
· Rörelsens kostnader uppgick till 483,6 Mkr (391,0)
· Totalresultatet uppgick till 161,7 Mkr (187,1)
· Kreditförlusterna uppgick till 50,2 Mkr (33,5)

1 juli - 31 december 2018 (jämfört med samma period 2017)

· Rörelsens intäkter uppgick till 376,5 Mkr (356,7)
· Rörelsens kostnader uppgick till 258,2 Mkr (202,1)
· Totalresultatet uppgick till 60,2 Mkr (107,8)
· Kreditförlusterna uppgick till 23,5 Mkr (12,4)

Ökade intäkter förklaras främst av en ökad utlåningsportfölj. Ökade
kostnader drivs huvudsakligen av investeringar i utveckling av
hemsidan, förberedelser för att kunna ge ut säkerställda
obligationer, processutveckling för ökad digitalisering samt
nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar.

Denna information är sådan information som Bluestep Bank AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 10:55 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Clason, CFO

+46 701 48 33 85

Eller besök www.bluestepbank.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bluestep-bank/r/komplettering---bluestep-bank-...
https://mb.cision.com/Main/14457/2752935/999796.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.