Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-12

Bodyflight: Nyemissionen tecknad till 120 procent

Bodyflight Sweden AB avslutade onsdag den 10 juli sin
företrädesemission. Emissionen om 7,9 MSEK tecknades till 9,4 MSEK,
vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 120 %. Bodyflight tillförs
därmed 7,6 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,3
MSEK. Av emissionsbeloppet utgör 1,8 MSEK kvittningar mot fordringar
på bolaget som uppstått bland annat genom att ägare och ledning lånat
ut kapital i samband med byggnationen av vindtunneln i Göteborg.
Emissionen tecknades till 71 procent med stöd av teckningsrätter.

- Det känns förstås mycket bra att emissionen har fulltecknats.
Därigenom har vi kunnat finansiera de fördyringar som uppstod vid
byggnationen av vindtunneln på grund av underleverantörer som inte
fullgjorde sina förpliktelser. Nu kan vi satsa fullt ut på att
utveckla verksamheterna och titta på nya kompletterande aktiviteter i
befintliga anläggningar, säger Markus Viborg, VD för Bodyflight,
efter den genomförda emissionen.

Fördelning av aktier kommer att ske i linje med de kriterier som
angavs i emissionsmemorandumet. Avräkningsnotor till de som erhållit
tilldelning skickas ut under kommande vecka. De som eventuellt inte
erhåller någon tilldelning kommer ej att meddelas.

Handel med utställda BTA kommer att ske till dess att aktierna
registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av början
av augusti 2019.

Genom emission av 2 499 550 aktier ökar antalet aktier till totalt 12
497 750 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 249 955 kronor
till 1 249 775 kronor.

Denna information är sådan information som Bodyflight Sweden AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 juli 2019.

För mer information om Bodyflight vänligen kontakta:

Markus Viborg, VD

Telefon: +46 732 45 22 22

E-post: markus@bodyflight

www.bodyflight.se

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av
fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom
Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att
bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och
tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska
lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen.
Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets
vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande strategi är
att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna
aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet varje center.
Bodyflight expanderar nu sin verksamhet med en vindtunnel belägen vid
Säve flygplats i Göteborg. Läs mer om Bodyflight på
www.bodyflight.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bodyflight/r/nyemissionen-tecknad-till-120-pr...
https://mb.cision.com/Main/17072/2862614/1076959.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.