Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

BOJ: LÄMNAR POLICYHÅLLNINGEN OFÖRÄNDRAD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den japanska centralbanken, Bank of Japan (BOJ), beslutade vid sitt policymöte att låta depositräntan ligga kvar på -0,10 procent.

Enligt Trading Economics konsensusprognos väntade sig analytiker att BOJ skulle meddela om en oförändrad depositränta.

Depositräntan används för en del av bankernas överskottsreserver, för övriga delar är räntan 0,0 respektive 0,1 procent.

Centralbanken meddelade att den kommer att fortsätta att köpa tillräckligt med statsobligationer för att hålla den tioåriga statsobligationen nära 0 procent. Den övre gränsen för ETF-köpen behölls oförändrad på 12.000 miljarder yen.

BOJ åtar sig att fortsätta med de kvantitativa och kvalitativa penningpolitiska lättnaderna, med kontroller för räntekurvan (YCC) med sikte att uppnå prisstabilitetsmålet på 2 procent så länge det krävs för att bibehålla det målet på ett uthålligt sätt.

Ledamoten Goushi Kataoka reserverade sig mot beslutet om kontroller för räntekurvan då han anser att det vore önskvärt att ytterligare stärka de penningpolitiska lättnaderna genom att sänka såväl långa som korta räntor.

BOJ sänkte sina prognoser för inflation och tillväxt under innevarande år. Nedåtpressen på ekonomin från coronaviruset väntas bestå inom tjänstekonsumtionen. Leveranskedjebekymren väntas också avta framöver medan ökad vaccinering sedan kommer utgöra basen för en återhämtning.

De höga energipriserna väntas kortsiktigt dra upp i positivt territorium. Med fluktuationer pekar prognosen mot en uppåttrend i inflationsutvecklingen med "förbättring i output-gap samt ökade inflationsförväntningar på medel- till lång sikt", framhöll BOJ.
Tabell: BOJ-prognoser, jmf prognoser i juli


Prognos budgetår 2021 jul 2022 jul 2023 jul
==============================================================
BNP 3,4 3,8 2,9 2,7 1,3 1,3
Kärn-KPI 0,0 0,6 0,9 0,9 1,0 1,0
==============================================================


Författare Direkt-SE