Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-19

BOJ: MÅTTLIG EFFEKT PÅ INFLATION FRÅN ÖKADE RÅVARUPRISER - RPT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stigande råvarupriser kommer troligen att lyfta inflationen i Japan, men endast temporärt och i lägre grad än i västerländska ekonomier.

Det framgår av en rapport från Bank of Japan på måndagen, enligt Reuters.

Den stigande råvarupriserna har fått grossistpriserna i Japan att stiga med hela 5,1 procent i årstakt i maj, den högsta ökningstakten sedan 2008. Men kärn-KPI (BOJ:s föredragna inflationsmått) steg samtidigt med endast 0,1 procent, eftersom en svag inhemsk efterfrågan hindrar företag från att föra vidare de högre produktionskostnaderna till konsumenterna.

Även i tider när efterfrågan är stark tenderar japanska företag inte att föra vidare högre kostnader till konsumenter i samma utsträckning som sina västerländska motsvarigheter, konstaterar BOJ i rapporten.

"Tittar man historiskt, ser man att en ökning av konsumentpriserna som drivs enbart av högre råvarukostnader inte breddas, och kommer att vara temporär", skriver de.
Författare Direkt-SE