Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-31

BOJ: OFÖRÄNDRAD POLICY, DEPOSITRÄNTA KVAR PÅ -0,10%

STOCKHOLM (Direkt) Den japanska centralbanken, Bank of Japan, beslutade vid
sitt policymöte att låta depositräntan ligga kvar på -0,10 procent.

Det rapporterar Bloomberg News.

Depositräntan används för en del av bankernas överskottsreserver, för övriga
delar är räntan 0,0 respektive 0,1 procent.

Enligt Bloomberg News prognosenkät bland 43 bedömare väntade sig samtliga en
oförändrad depositränta.

Även i övrigt lämnades den penningpolitiska hållningen oförändrad enligt
följande:

* QE-program med inriktning att kontrollera avkastningskurvan, och hålla den
tioåriga statsobligationen nära 0 procent.

* Obligationsköp om cirka 80.000 miljarder yen per år.

* Köp av ETF:er om cirka 6.000 miljarder yen och fastighetsfonder (J-REITS) om
cirka 90 miljarder yen per år.

* Den monetära basen ska utökas till inflationen ligger över 2 procent på ett
uthålligt sätt.

Beslutet fattades med ett majoritetsbeslut, 8 ledamöter röstade för och 1
emot.

Goushi Kataoka reserverade sig mot beslutet om och anförde att BOJ borde
signalera ytterligare åtgärder kommer att vidtas i det fall det sker en
fördröjning med att uppnå inflationsmålet på grund av inhemska faktorer.

Goushi Kataoka reserverade sig också i fråga om guidningen om att kontrollera
tioårsräntan. Han ville agera för att sänka räntan i längre löptider och
ansåg att det skulle vara lämpligt för BOJ att köpa obligationer med målet
att hålla 15-årsräntan under 0,2 procent.

BOJ konstaterar att den japanska ekonomin troligen kommer att fortsätta att
expandera med stöd av mycket ackommoderande finansiella förhållanden och
effekterna av regeringens storskaliga stimulansåtgärder. 2019 väntar en
dämpning i den ekonomiska tillväxten till följd av en cyklisk inbromsning i
företagens investeringar och effekter av den väntade momshöjningen.

Omvärldsekonomin fortsätter samtidigt en måttlig tillväxt och väntas fortsatt
växa över potentialen under budgetåret 2018.

Kärninflationen har fortsatt att utvecklas relativt svagt exklusive effekter
av stigande energipriser, vilket främst beror på fortsatt försiktig pris- och
lönepolicy i företagen. Inflationsförväntningarna på medellång och lång sikt
väntas dock stiga i takt med att företagens hållning gradvis skiftar över mot
höjda priser och löner när produktionsgapet fortsätter förbättras.
KPI-inflationen väntas därmed fortsätta uppåttrenden mot 2 procent.

Centralbankens nya tillväxtprognoser är i stort sett oförändrade jämfört med
föregående prognos. Inflationsprognosen har sänkts för innevarande
räkenskapsår, men är "mer eller mindre oförändrad" för 2018 och 2019.

BOJ bedömer att riskerna mot den ekonomiska aktiviteten är mer eller mindre
balanserade medan riskerna mot prisutvecklingen lutar över mot nedsidan.

Centralbanken står fast vid sitt åtagande om attt fortsätta med sina
"kvantitativa och kvalitativa monetära lättnader (QQE) med
avkastningskurvekontroll" med avsikt att nåt inflationsmålet 2 procent så
länge det krävs för att bibehålla målnivån på ett stabilt sätt.
---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.