Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

BOJ: STIGANDE RÅVARUPRISER EJ EFFEKT PÅ KPI-INFLATION - PROT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bank of Japans beslutsfattare såg prisutsikterna som oklara till följd av stigande globala råvarukostnader och svag konsumtion. Vid det senaste sammanträdet beslutade centralbanken att hålla penningpolitiken oförändrad samt nya planer för att öka finansieringen av verksamhet som syftar till att bekämpa klimatförändringarna.

Det framgår enligt centralbankens protokoll från deras senaste räntemöte.

Japan har inte varit immuna mot de stigande råvarupriserna som företag världen runt om har mött, vilket har gjort att företagens kostnader har stigit. Däremot verkar de högre kostnaderna inte förts vidare på konsumentnivå, till skillnad från andra utvecklade ekonomier.

"Många medlemmar sade att inhemska grossistpriser som speglar stigande globala råvarupriser, vilket skulle kunna pressa upp konsumentpriser längre fram i tiden", stod det i protokollet.

Även var det några av medlemmarna som uttryckte oro för stigande priser på särskilda varor som skulle pressa upp kostnaderna för företagen och vara ett ankare på den japanska ekonomin.

"Priser på olika varor stiger. Om detta kvarstår och företag misslyckas med att föra vidare kostnaderna kan det förvärra Japans handel, och väga tungt på de ekonomiska utsikterna", sade de.
Författare Direkt-SE