Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-26

Bokslutskommuniké för perioden 2019-08-21 – 2020-12-31, Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ)

Stockholm, 26 februari 2021

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på bolagets hemsida under "Finansiell Information",
eller via Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ) - Bokslutskommunike - 201231

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Larsson, CEO på Svensk Hypotekspension AB
Telefon: 08-586 160 11
E-post: anders.larsson@hypotekspension.se

 

Viktig information
Denna information är sådan information som Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Denna information tillgängliggjordes för offentliggörande genom kontaktpersonen ovan klockan 15.00 CET den 26 februari 2021.

Bilaga


Författare GlobeNewswire