Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-20

Bokslutskommuniké Taurus Energy AB (publ)

Perioden 1 september 2019 - 31 augusti 2020

Fjärde kvartalet juni - augusti 2020

Koncernen

Intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 3 kSEK

Resultat före skatt  -1 324 kSEK  

Moderbolaget

Intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 3 kSEK

Resultat före skatt  -2 761 kSEK  

Perioden september 2019 - augusti 2020

Koncernen

  • Nettoomsättning under perioden september 2019- augusti 2020 uppgick till - kSEK
  • Övriga intäkter under fyra kvartal uppgick till 7 kSEK
  • Resultat före skatt -6 916 kSEK
  • Summa eget kapital uppgick till 16 993 kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 6 967 kSEK vid periodens slut.

                                                                            

Moderbolaget

  • Nettoomsättning under perioden september 2019- augusti 2020 uppgick till - kSEK
  • Övriga intäkter under fyra kvartal uppgick till 7 kSEK
  • Resultat före skatt -7 800 kSEK
  • Summa eget kapital uppgick till 42 078 kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 6 831 kSEK vid periodens slut.

Resultat och ställning

Resultat efter skatt för koncernen för helåret 2019/2020 uppgick till - 6 916 kSEK eller -0,05 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 31 augusti 2020 var 2 723 112 A-aktier och 155 099 586 B-aktier, totalt 157 822 698 aktier.

VD-kommentar

Vi är mycket glada att färdigställt och skickat in vår komplettering till ansökan om marknadsgodkännande för XyloFerm® i djurfoder. Intresset för 1,5G-etanol fortsätter växa bland producenter. Det känns därför extra bra att vara först ut på marknaden med en federalt godkänd jäst i USA. Bolagets forskare och konsulter gjort ett bra jobb med ansökan och förväntar oss att inga ytterligare frågor kommer att ställas.

Effekterna av Covid-19 har börjat bli allt mer kännbara i våra internationella samarbeten där mycket av verksamheten är reducerad men vi gör vårt bästa för att hålla kontakterna levande.

Om verksamheten

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har 14 patentfamiljer som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mera på www.taurusenergy.eu

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Ansökan om marknadsgodkännande kompletterad

Taurus Energy hade i mars en telefonkonferens med ansvariga granskare på CVM (centret för veterinärmedicin vid amerikanska livs- och läkemedelsverket FDA) gällande Bolagets pågående ansökan om marknadsgodkännande av användning av XyloFerm® som komponent i djurfoder. Efter vägledning från granskarna kunde insatserna för färdigställande definieras och Bolaget har arbetat hårt under våren och sommaren med att producera data och förtydliganden.

Ett krav från CVM var att ta fram underlag för att bevisa produktens (XyloFerm i stabiliserad flytande form, producerad av Lallemand Biofuels & Distilled Spirits) hållbarhet som den anges på etiketten (3 månader). En stabilitetsstudie genomfördes därför i Taurus Energys laboratorium under sommaren. När tillräckligt med data insamlats för att bevisa att produkten presterar som utlovat även i slutet av 3-månadersperioden kunde resultatet i slutet av augusti sammanställas och läggas till den nu kompletta ansökan vilken skickades in efter slutgiltig intern granskning.

Bolaget fick den 15 september konfirmation av mottagande från CVM men ingen uppgift om förväntad handläggningstid.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Granskning av kvartalsredogörelsen

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor.

Finansiell kalender

Årsredovisning finns tillgänglig på Spotlight Stock Markets hemsida nedanstående datum. Årsstämma äger rum i Göteborg.

Årsredovisning 2019/2020:    30 oktober 2020                 

Årsstämma :                                  20 november 2020                           

Kvartalsredogörelse första kvartalet:               20 januari 2021 

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454 74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg

Författare Taurus Energy

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.