Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Boliden: Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2019

Fjärde kvartalet 2019

· Försäljningsintäkter 12 972 (12 543) MSEK
· Rörelseresultat 1 744 (2 093) MSEK
· Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager 1 721 (2
001) MSEK

· Fritt kassaflöde 822 (1 721) MSEK
· Resultat per aktie 4,97 (6,82) SEK
Expansionsprojekt före tidsplan

· Tidigarelagda expansionsprojekt medförde högre investeringar.
· Lägre halter i Aitik, Kevitsa och Garpenberg påverkade volymerna
negativt.

· Strejker i Finland påverkade rörelseresultatet med cirka -100
MSEK.

· Styrelsen föreslår en utdelning på 7,00 (8,75) SEK per aktie.
Se bifogad kvartalsrapport i sin helhet.

Kvartalsrapporten presenteras via webbsändning/telefonkonferens
torsdagen den 13 februari kl. 09:30 (CET). Information finns
tillgänglig på www.boliden.com.

Kontaktpersoner för information:
Mikael Staffas, VD och koncernchef Tel: 08-610 15 00
Håkan Gabrielsson, Ekonomi- och finansdirektör Tel: 08-610 15 00
Olof Grenmark, Director Investor Relations Tel: 070-291 57 80

Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom Director Group Communications försorg, för
offentliggörande den 13 februari 2020, klockan 07:45 CET

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/boliden/r/rapport-for-fjarde-kvartalet-och-he...
https://mb.cision.com/Main/997/3034315/1193153.pdf

Författare Cision News