Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-08

BOLIDEN: STABILT 4 KV VÄNTAS, UTDELNING I FOKUS - ANALYTIKER

STOCKHOLM (Direkt) Gruv- och smältverksbolaget Boliden väntas lämna en stabil
rapport för det fjärde kvartalet med ett rörelseresultat inte långt från det
tredje kvartalets.

Operationellt ligger fokus på koppargruvan Aitik utanför Gällivare och på
zinkproduktionen vid irländska Tara, men intresset är också betydande för hur
stor den väntade extrautdelningen ska bli. På önskelistan finns dessutom mer
information om bolagets oväntat höga investeringsprognos för 2019.

Den bilden ger ett antal analytiker inför bokslutet.

"Vi räknar med ett totalt sett stabilt kvartal operationellt sett, med ett
solitt resultat från Smältverk och fortsatt god produktion vid Aitik - men
med förväntningar om en något lägre zinkproduktion vid Tara även i det fjärde
kvartalet", skriver Kepler Cheuvreux.

Vid Aitik nåddes rekordproduktion under det tredje kvartalet, med 10,8
miljoner ton anrikad malm. Gruvan närmar sig därmed målet 45 miljoner ton, en
nivå som enligt planerna ska uppnås till 2020. Den nya malmkrossen, som togs
i drift i början av förra sommaren, bidrog.

"Vi tror att fokus i rapporten kommer att fortsätta att vara på
krosstabiliteten i Aitik och på utvecklingen av metallhalterna i Tara",
skriver Pareto Securities.

I det tredje kvartalet påverkades Taras produktion negativt av effekterna av
ett planerat underhållsstopp, samtidigt som zink- och blyhalterna var lägre
än tidigare.

Bolidens resultat för det tredje kvartalet var i stort sett i linje med
marknadens snittestimat, men att bolaget höjde sin prognos för
investeringarna, capex, från drygt 6 miljarder kronor 2018 till knappt 8
miljarder 2019, väckte förvåning och besvikelse i analytikerkretsar.

"Vi ser en möjlighet att ledningen adresserar osäkerheten kring capex-nivåerna
på medellång sikt, antingen i samband med bokslutet eller vid
kapitalmarknadsdagen i mars", resonerar Deutsche Bank, som tror att
investeringarna kommer att sjunka tillbaka till omkring 6 miljarder kronor
från och med 2020.

De senaste årens starka kassaflöde innebär att Boliden med stor sannolikhet
kommer att ge en extra utdelning för 2018, alternativt göra betydande återköp
av egna aktier, påpekar en rad analytiker som i flera fall spår att detta
kommer att gälla även för nästa år.

Enligt Infront Datas sammanställning av tolv analytikers prognoser väntas i
genomsnitt ett justerat rörelseresultat om 1.886 miljoner kronor för det
fjärde kvartalet (2.912). För affärsområdet Gruvor väntas rörelseresultatet
landa på 1.272 miljoner (2.179), medan Smältverk spås leverera ett
underliggande resultat om 610 miljoner (766).

Utdelningen väntas totalt, inklusive extrautdelning, uppgå till 15:77 kronor
per aktie.

Rapporten väntas på tisdagen 13 februari, klockan 7.45. En rapportpresentation
för media och analytiker inleds klockan 9.30.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat

estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet
utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och
gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en
indikation om var förväntningarna ligger.

---------------------------------------
Michael Bernander +46 8 5191 7917

Nyhetsbyrån Direkt