Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-13

Boliden: Styrelsens förslag till automatiskt inlösenförfarande

Boliden har genererat betydande kassaflöden under det senaste året och
den finansiella ställningen är stark. Balansräkningen är starkare än
Bolidens mål på cirka 20 procent skuldsättning under en
högkonjunktur. Målet har preciserats till att även inkludera
nettoefterbehandlingsskuld. Därför föreslår styrelsen att årsstämman
beslutar om en extra utbetalning av 4,25 SEK per aktie genom ett
automatiskt inlösenförfarande.

Utan att riskera möjligheten att hantera försämrade marknadsvillkor
och att finansiera ytterligare tillväxt föreslår liksom förra året
styrelsen att årsstämman beslutar om en aktiesplit och ett
automatiskt inlösenförfarande där varje aktie delas upp i en
ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan
automatiskt att lösas in för 4,25 (5,75) SEK per aktie. Detta
motsvarar en total inlösenlikvid om 1 162 (1 573) MSEK.
Inlösenförfarandet inkluderar även en minskning av bolagets
aktiekapital, vilket föreslås återställas genom en fondemission.

Kombinerat med den föreslagna ordinarie utdelningen om 8,75 (8,25) SEK
per aktie kommer aktieägarna, förutsatt årsstämmans godkännande,
erhålla 13,00 (14,00) SEK per aktie, totalt 3 556 (3 829) MSEK.

Avstämningsdag för aktiesplit föreslås preliminärt vara omkring den 24
maj 2019. Handel i inlösenaktierna på Nasdaq Stockholm beräknas ske
under tiden från och med den 27 maj 2019 till och med den 17 juni
2019. Betalning för inlösenaktien beräknas ske omkring den 25 juni
2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, kommunikationsdirektör tel: +46 70 453 65 88

Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom Director Group Communications försorg, för
offentliggörande den 13 februari 2019, klockan 07:45 CET.

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra
rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom
prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har
cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor.
Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Large Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/boliden/r/styrelsens-forslag-till-automatiskt-...
https://mb.cision.com/Main/997/2739766/990118.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.