Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

BOLIDEN: UBS TROR PÅ EXTRAUTDELNING UNDER 2020 TROTS BESKT 4 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) UBS tror på extra utdelning från Boliden under
2020, efter att gruvbolaget i torsdagens delår inte gett något sådant besked
för 2019, på tvärs mot vissa bedömares förväntningar.

På torsdagen sjönk aktien drygt 7 procent till botten av Stockholms
storbolagsindex efter ett bokslut som utöver ett svagare resultat än väntat
innehöll ett utdelningsförslag på 7 kronor per aktie. Det var i kontrast till
en förväntan om en total utdelning, inklusive vissa förväntningar om en
extrautdelning, om 11 kronor per aktie.

UBS analytiker ser dock skäl att tro på högre direktavkastning under det nu
inledda året.

"Vi förväntar oss att en lägre investeringstakt kommer att driva robusta
kassaflöden och vi tror att Boliden kommer betala en extra utdelning under
2020 som renderar i en attraktiv avkastning på omkring 5 procent", skriver
UBS.

Den senaste tidens svaghet på prissidan i koppar och zink ser ut att ha lugnat
ner sig och nu finns det uppsida för Bolidens råvaruslag, skriver UBS.

Gruvproduktionen väntas öka under 2021/2022 och bankens prognos är fortsatt
tillväxt för smältverksamhetens vinst under 2020.

Banken menar också att Boliden står sig väl i konkurrensen i branschen ur ett
hållbarhetsperspektiv, ett område som fått ökad uppmärksamhet, men att detta
inte avspeglas i nuvarande värdering.

På marknadsnivån kommer mest troligt coronavirusutbrottet sänka efterfrågan på
koppar kort sikt, men lagernivåerna i marknaden är på låga nivåer och den
fundamentala utbuds-efterfrågelogiken ger stöd åt kopparmarknaden, menar UBS.

Avseende zink är lagersituationen något annorlunda och det finns mindre
fundamentalt stöd åt prisuppgång, men här finns i stället brist på
smältverkskapacitet, vilket minskar risken för en mer markant sättning i
marknaden.

Som Nyhetsbyrån Direkt tidigare rapporterat på fredagen höjer UBS sin
rekommendation för Boliden till köp från neutral efter delårsrapporten som
sände ned aktien med 7,3 procent på torsdagen. Riktkursen höjs till 270 från
240 kronor, framgår av en analys.

Bolidens aktie steg med 3,1 procent till kursen 231:30 kronor på
fredagsförmiddagen, till toppen av OMXS30.

Intäkter och resultat var klart lägre än väntat för det fjärde kvartalet. För
affärsområdet Gruvor var rörelseresultatet hela 22 procent under förväntan.
Lägre metallhalter och ökad investeringstakt nämndes i rapporten som
delförklaringar till att utfallet inte blev bättre.

---------------------------------------
Joakim Rönning +46 8 5191 7930

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News