Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-19

BOLIDEN: UNDERHÅLLSTOPP KOSTAR MER ÄN VÄNTAT - SAMMANFATTNING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruv- och smältverksbolaget Boliden handlades
ned på fredagens Stockholmsbörs efter att ha rapporterat ett resultat för det
andra kvartalet som klart understeg marknadens förväntningar. Framför allt
affärsområdet Smältverk var svagt, till följd av ett dyrt underhållsstopp och
jämförelsestörande poster.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Kvartalet under förväntan. Bolidens justerade rörelseresultat minskade till
1.631 miljoner kronor (från 2.329 motsvarande månader i fjold) i det andra
kvartalet. Analytiker hade i snitt väntat sig 1.935 miljoner kronor enligt
Infront Datas prognossammanställning.

Underhållstopp påverkade. Kostnaderna för underhållsstopp var 45 miljoner
högre än planerat i det andra kvartalet och för det tredje kvartalet dras
prognosen för underhållskostnadser nu upp med 150 miljoner kronor. För
helåret 2019 höjs prognosen för underhållsstopp därmed till 675 miljoner
kronor, från ursprungligen planerade 475 miljoner. Tidigare har dessa
kostnader hållits under 400 miljoner kronor årligen, kommenterar Credit
Suisse.

Resultat lägre än förhandstips inom Gruvor. Såväl intäkter som
rörelseresultat kom in lägre än väntat i Bolidens resultatmässigt viktigaste
affärsområde Gruvor. Rörelseresultatet minskade till 1.149 miljoner kronor
(2.044) beroende på såväl lägre produktion av metall i koncentrat som
försämrade priser och villkor. Analytiker hade väntat sig 1.176 miljoner.

Smältverk klart under prognoser. Samma mönster som i Gruvor sågs i
affärsområde Smältverk. Rörelseresultatet i Smältverk exklusive omvärdering
av processlager var 387 miljoner kronor (630). Här var 671 miljoner
förväntat. Ett omfattande underhållsstopp påverkade utfallet. Effekten från
underhållstoppet var -315 miljoner kronor, att ställa mot -130 miljoner för
motsvarande fenomen andra kvartalet 2018.

Kostnad markbehandling påverkade också Smältverk. Resultatet inom Smältverk
påverkas även av den jämförelsestörande post om -139 miljoner kronor som
Boliden bokade i det andra kvartalet och som inte fanns med i analytikers
estimat. Posten avser kostnader för efterbehandling av mark i Rönnskär.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News