Du är här

2018-03-07

BOMARKNAD: BOSTADSPRISER SJUNKER YTTERLIGARE 5% - BOFA/ML

STOCKHOLM (Direkt) Det skärpta amorteringskravet i kombination med ett
fortsatt högt utbud gör att svenska bostadspriser väntas sjunka ytterligare 5
procent innan de finner sin botten.

Det skriver Bank of America Merrill Lynch, Bofa/ML, i en bankanalys.

Banken bedömer att priskorrektionen på den svenska bostadsmarknaden bottnar i
en brist på överkomliga bostäder i kombination med amorteringskraven, som
minskar hushållens köpkraft vad gäller bostäder.

"Med de skärpta amorteringskravet från mars tror vi att ytterligare en nedgång
i priserna är trolig innan de finner en ny jämvikt", skriver Bofa/ML som
räknar med att bostadspriserna kommer att sjunka ytterligare 5 procent.

Banken noterar att priserna steg i januari efter höstens nedgång, men att det
mycket var säsongsmässigt och inte en trendvändning, även om det kan ha köpts
fler bostäder i februari inför det skärpa amorteringskravet.

Bofa/ML skriver att köpkraften för bostäder redan tidigare var ansträngd och
att det första amorteringskravet 2016 minskat den ytterligare. Det skärpta
amorteringskravet nu i mars kan påverka köpkraften ytterligare negativt.

"Bostadsmarknaden blir alltmer reglerad medan de underliggande frågorna
fortfarande är olösta. Det finns en risk för att det blir allt svårare för
unga och förstagångsköpare att komma in på marknaden. Eftersom ökade
amorteringar också väntas påverka hushåll med höga inkomster kan de dyrare
segmenten på bostadsmarknaden, som redan är under press, påverkas negativt",
skriver Bofa/ML.

Även om de välkomnar åtgärder för att minska hushållens skulder instämmer
Bofa/ML i kritiken att det skärpa amorteringskravet kommer olyckligt, när
osäkerheten i ekonomin redan ökat. Det hade varit lättare för hushållen med
en kreditåtstramning i en konjunkturuppgång.

Vad gäller utbudet noterar Bofa/ML att antalet påbörjade bostäder i Sverige
har ökat kraftigt, till vad de bedömer som ohållbara nivåer, vilket gör att
antalet färdigställda bostäder väntas stiga till tidigare toppnivåer i början
av 1990-talet. De oroas av att flera byggföretag redan rapporterat betydande
minskningar i försäljningen samtidigt som många nya bostäder väntas komma ut
på marknaden under 2018.

Ytterligare en utmaning för byggbolagen är en missmatchning mellan utbud och
efterfrågan, där det finns en brist på överkomliga bostäder, som inte möts av
bostadsutvecklare som är inriktade på de dyrare segmenten av marknaden. Denna
missmatchning kan ytterligare spä på nuvarande priskorrektion. På längre sikt
är det ett problem för Sverige om överkomliga bostäder inte är attraktiva för
bostadsutvecklare att bygga, särskilt i dagens miljö med höga kostnader för
byggmaterial, höga markpriser och brist på arbetskraft. Det är möjligt att
staten kommer att behöva gripa in och stötta byggandet av billigare bostäder.

Dessutom har det funnits spekulativa inslag i nyproduktion, där en den del av
efterfrågan som utgjorts av spekulanter fallit bort när förväntningarna på
fortsatta prisuppgångar minskat.

Bofa/ML noterar vidare att det också verkar finnas ett överutbud av
bostadsutvecklare, när många lockats av att börja bygga bostäder, och de
oroas över kassaflödena hos vissa mindre och medelstora utvecklare.

---------------------------------------
Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.