Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-12

BOMARKNAD: DOM PEKAR MOT RÄTT HÄVA KÖP VID FÖRSENING - JURIST

STOCKHOLM (Direkt) Domen i Stockholms tingsrätt - som ger en köpare rätt mot
fastighetsbolaget och utvecklaren Savanas bostadsrättsförening - pekar mot
att såväl ett försenat upplåtelseavtal som ett försenat tillträde till en
lägenhet innebär att köparen har rätt till att häva ett köp.

Det framhåller Jesper Lublin, jurist på juridiksajten Lawline och som arbetar
med liknande fall, i en skriftlig kommentar som Nyhetsbyrån Direkt tagit del
av.

Han påpekar samtidigt att praxis inte skapas av en tingsrättsdom och att "det
är fullt möjligt att högre instans kan komma att ändra domen".

"Dock vill jag tydligt markera att min uppfattning är att tingsrättens dom är
välmotiverad och i sin kontext självklar. Upplåtelseavtalet har inte skett
inom skälig tid", fortsätter han med en passus om att gränsen för vad som är
att klassa som "skäligt" är "ett i svensk rätt obestämt begrepp".

"Förenklat innebär det att domstolarna har fått i uppgift av lagstiftaren att
tolka vad det innebär i varje enskilt fall. Det kan dock också skapas praxis
för hur man ska tolka "skälig tid". Sådan praxis finns inte inom den
diskuterade lagparagrafen", fortsätter juristen.

Det är således inte säkert att gränsen för vad som kan ses som en "skälig"
försening är exempelvis 6 eller 10 veckor, för han vidare fram.

Bakgrunden är att det i förhandavtalet med köparen angavs att inflytt
beräknades till december 2017 och att upplåtelseavtalet skulle skrivas 3
månader innan inflyttning. Förhandstecknaren fick avtalet om upplåtelse
tillsänt sig den 15 november. I upplåtelseavtalet angavs att tillträdet till
lägenheten skulle ske den 15 februari i år. Dagen efter att köparen fick
upplåtelseavtalet hävde denne avtalet.

"Tingsrätten angav att bostadsrättsföreningen var att betrakta som en
kommersiell aktör och att förhandstecknaren hade ett konsumentförhållande
till föreningen. Av den anledningen så valde domstolen att tolka tidpunkterna
till konsumentens fördel. Alltså att december månad skulle innebära den
bestämda tidpunkten 1 december, med följden att upplåtelseavtalet skulle ha
ingåtts den 1 september. Detta innebar att bostadsrättsföreningen var 10
veckor försenad med att upplåta lägenheten till konsumenten", påpekar Jesper
Lublin som lägger till att tingsrätten dessutom slår fast att förseningen av
tillträdet var ett avtalsbrott.

"En 10 veckors lång försening av tillträde till sin nyproducerade bostadsrätt
var av väsentlig betydelse. Trots att det är mycket vanligt vid försäljning
av denna typ av projekt så ska det inte belasta köparen", fortsätter
juristen.

Jesper Lublin för även fram att tingsrätten ansåg att "det faktum att
bostadsrättsföreningens hade frångått den planerade takhöjden för
byggnationen innebar att köparen kunde häva avtalet".

"Bostadsrättsföreningen hade inte tillhandahållit en sådan produkt som köparen
hade ingått avtal om. Det var av väsentlig betydelse för konsumenten att
takhöjden var som den utlovats och därmed hade denne rätt att frångå
förhandsavtalet även på denna grund", skriver han.

---------------------------------------
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.