Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

BOMARKNAD: ERIK OLSSON BOSTADSINDEX VÄNDER NED

STOCKHOLM (Direkt) Trenden med stigande boprisförväntningar är bruten och
visningsbesökarnas förväntningar på bostadspriserna sjunker tillbaka i början
av 2020.

Det visar Erik Olsson Bostadsindex, EOBi, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av,

Nettoandelen som tror på stigande kontra sjunkande bostadspriser det kommande
året har minskat till 14 procent i februari från 24 procent i november. Trots
nedgången är förväntningarna ändå klart högre än för ett år sedan, då EOBi
var nere i -19.

"Den årslånga trenden med en större andel som har förväntningar på ökande
bostadspriser är bruten och förväntningarna ligger på en nivå som är
historiskt låg. Nedgången i EOBi förvånar oss eftersom vi på Erik Olsson
tycker att marknaden är stark med höga slutpriser och snabba försäljningar",
säger Johan Nordenfelt, informationschef vid Erik Olsson
Fastighetsförmedling, till Nyhetsbyrån Direkt.

Han tror att en förklaring till att prisförväntningarna sjunker kan vara att
priserna har stigit under det senaste kvartalet.

"Trots att förutsättningarna fortfarande är väldigt goda med hög
sysselsättning och exceptionellt låga räntor krävs det helt enkelt mer för
att priserna skall stiga ytterligare nu", säger Johan Nordenfelt.

Undersökningen visar också att visningsbesökarna kalkylerar med en klart lägre
bostadsränta när de räknar på sitt bostadsköp, 2,78 procent jämfört med 3,22
procent för tre månader sedan.

"Den sänkta kalkylräntan kan bero på att ekonomin dämpas och inflationen är
låg med snåla lönebud i avtalsrörelsen, samtidigt som Riksbanken själv räknar
med ett par år utan räntehöjningar", säger Johan Nordenfelt.

Vidare räknar visningsbesökarna med att belåna en större del av bostaden än
tidigare, där 90 procent räknar med att låna över 50 procent och därmed
påverkas av minst ett amorteringskrav.

"Att visningsbesökarna räknar med en högre belåningsgrad samtidigt som de
baserar sina köpplaner på betydligt lägre kalkylräntor än förra kvartalet
ökar risken på bostadsmarknaden genom att räntekänsligheten ökar", säger
Johan Nordenfelt.

Han menar att denna räntekänslighet gör att förnyade diskussioner om minskade
ränteavdrag, som har samma effekt som en räntehöjning, kan oroa marknaden. Så
länge som de skattemässiga förutsättningarna inte ändras räknar dock Erik
Olsson Fastighetsförmedling med en fortsatt stabil och stark bostadsmarknad
med rätt små prisförändringar.

EOBi bygger på svar från över 500 personer som var på bostadsvisningar i
Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund i anslutning till söndagen den 9 februari.

Bild: Nettotal bostadspriser 12 mån

---------------------------------------

---------------------------------------
Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News