Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-13

BOMARKNAD: INGEN STÖRRE SPRIDNINGSRISK FRÅN BOSTADSSEKTOR - SHB

STOCKHOLM (Direkt) Bostadspriserna väntas utvecklas sidledes framöver, där en
stark arbetsmarknads- och inkomstutveckling balanserar upp ökat utbud och
högre räntor.

Det skriver Handelsbanksanalytikerna Helena Bornevall och Johan Löf i en
analys på torsdagen.

Under 2019 utgör ett stort färdigställande av nya bostäder en nedåtrisk för
priserna, som kan slå mot vissa mindre bostadsutvecklare. Den relativt lilla
betydelse som mindre bostadsutvecklare har i ekonomin talar för begränsade
spridningseffekter till resten av bostadsmarknaden och ekonomin.

"Problem bland mindre bostadsutvecklare kommer inte isolerat att utgöra en
risk för hela bostadsmarknaden eller ekonomin, enligt vår syn. Vi kan dock
inte utesluta förnyade prisfall eftersom utbudet ökar ytterligare när (redan
startade) byggprojekt färdigställs. Det finns också risk för ett kraftigare
fall i bostadsbyggandet om det höga byggandet inte matchar efterfrågan",
skriver de.

De noterar att det är fortsatt svårt att sälja nyproduktion - med långa
försäljningstider och prissänkningar. Priserna i pågående projekt har sänkts
i många fall och på senare tid syns också att priserna i nya projekt är lägre
än tidigare.

"Det verkar dock enligt oss som om priserna måste anpassas ytterligare",
skriver de.

Helena Bornevall och Johan Löf skriver vidare att bostadsbyggandet nu dämpas,
Handelsbanken ser framför sig ett fall på 25 procent för påbörjade bostäder
2017-2109, men att de många bostäder som tidigare påbörjats gör att antalet
färdigställa bostäder kommer att vara som högst under 2019.

Detta utgör en risk för bostadsutvecklarna som redan har en ökad andel osålda
bostäder i pågående produktion. Dessutom brottas de med problem att starta
nya projekt eftersom hushållen nu är mindre villiga att teckna förhandsavtal.

"Risken är störst för mindre företag, det segmentet som sett den största
nedgången i byggstarter på senare tid. Bankernas exponering mot mindre
bostadsutvecklare är dock liten, så även om det blir fler problem eller om
någon aktör skulle gå omkull kommer det troligen inte att äventyra den
finansiella stabiliteten i ekonomin", skriver Handelsbanksanalytikerna.

De menar att det troligen inte är möjligt för bostadsutvecklare i någon större
utsträckning skifta fokus regionalt för att hålla uppe byggandet.
Bostadsbyggandet faller mest i storstäderna men det är också här som
befolkningen ökar snabbast. Det är inte säkert att det finns en efterfrågan
att mätta på mindre orter.

Att skifta mot att bygga fler hyresrätter är inte heller så enkelt eftersom
det påverkar lönsamheten och inte kan ske över en natt. Dessutom är nya
hyresrätter dyra och det är oklart hur stor efterfrågan som finns bland dem
som i dagsläget har svårt att efterfråga ägda bostäder. Det byggs också många
hyresrätter, även om det ser ut att kunna finnas en uppsida här i Stockholm,
där endast 30 procent av lägenheterna som byggdes i fjol var hyresrätter.

"Sammantaget ser vi begränsade möjligheter att skifta mot att bygga
hyresrätter eller i andra regioner", skriver Helena Bornevall och Johan Löf.

Vad gäller utsikterna för bostadsbyggandet menar de att det i grunden finns en
bostadsbrist i Sverige, särskilt i storstäderna och då i synnerhet i
Stockholm. De menar dock att man får vara försiktig med Boverkets beräkning
att det behöver byggas 67.000 nya bostäder per år, eftersom den inte tar
hänsyn till den ekonomiska möjligheten att efterfråga bostäder.

"[D]en köpkraftskorrigerade bostadsbristen är troligen betydligt lägre",
skriver de.

Antalet påbörjade bostäder har redan fallit med närmare 20 procent från i fjol
och Handelsbanken räknar med en viss ytterligare liten nedgång under 2019,
för ett totalt fall på 25 procent från 2017.

De menar att flera faktorer talar mot en fortsatt stor nedgång. Byggloven är
inte i fritt fall och även om de brukar överskatta antalet påbörjade bostäder
tyder nedgångarna inte på något större ytterligare fall för antalet påbörjade
bostäder i närtid. Dessutom visar sentimentsindikatorer på att utsikterna
stabiliserats. Under 2020 ser Handelsbanken ett i stort ett stabilt
bostadsbyggande eftersom det finns ett grundläggande behov av nya bostäder.

De ser en fortsatt robust efterfrågan på bostäder, även om den kanske inte
ökar så mycket, eftersom inkomsterna väntas öka liksom sysselsättningen.

Samtidigt finns faktorer som håller tillbaka bostadspriserna och gör att de
inte väntas öka i takt med inkomsterna på medellång sikt. En sådan faktor är
ett fortsatt högt utbud, en annan att lägre priser på nyproduktion väntas
spilla över på marknaden i stort.

"Slutligen väntas striktare kreditförhållanden och stigande räntor dämpa
eftefrågeökningen och hålla tillbaka priserna, enligt oss", skriver Helena
Bornevall och Johan Löf som summerar sin prognos som en "gradvis
stabilisering" av såväl bostadspriser som bostadsbyggande.

---------------------------------------
Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.