Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-24

BOMARKNAD: OFÖRÄNDRAD KÖPKRAFT HOS HUSHÅLL 4 KV - BOINDEX

STOCKHOLM (Direkt) Bostadsköpkraften, som Swedbanks boindex mäter, var oförändrad under fjärde kvartalet.

Det skriver Swedbank i ett pressmeddelande.

Boindex för riket som helhet låg kvar på 115 under fjärde kvartalet. Hushållen lägger i genomsnitt 26 procent av sin disponibla inkomst på boendet.

Swedbank noterar att hushållens möjligheter att köpa bostad fortsatt är god.

"Men de allt högre bostadspriserna leder till högre skuldsättning och gör att fler kan omfattas av det högsta amorteringskravet på 3 procent framöver", säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom, i en kommentar.

Skillnaderna är stora mellan olika typhushåll och olika delar av landet. Ensamstående med två barn som köper en bostadsrätt i Stockholm behöver till exempel lägga 55 procent av sin disponibla inkomst på boendekostnader samtidigt som en ung förstagångsköpare i samma stad lägger 45 procent av den disponibla inkomsten på boendet.

I till exempel Sandviken eller Västervik lägger däremot den unga förstagångsköparen endast 23 procent av sin disponibla inkomst på boendekostnader.

En fördjupning i boindex visar att amorteringsreglerna har haft en prisbromsande effekt, inte minst i Stockholm och Göteborg. Samtidigt har hemarbete, lägre bolåneräntor och kanske även tillfällig amorteringsfrihet bidragit till högre bostadspriser och därmed högre skuldsättning.

Boindex är 100 när hushållen använder 30 procent av sin disponibelinkomst till boendekostnader och ju högre indexet är desto högre är köpkraften.
Författare Direkt-SE