Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-20

BOMARKNAD: SVERIGE BLAND LÄNDER HÖGST RISK KORREKTION – OXFORD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bostadspriserna i utvecklade länder förefaller övervärderade med runt 10 procent, men med stora skillnader mellan olika länder. Sverige tillhör de länder där risken för en korrektion bedöms som störst.

Det skriver Oxford Economics i en analys.

"Den här uppgången, om än inte lika uttalad som den som föregick den globala finanskrisen, är fortfarande en av de största sedan 1900", skriver de.

Den nuvarande uppgången på bostadsmarknaden är historiskt ganska lång, runt tio år, och prisuppgången på totalt 43 procent sticker också ut som hög. Världen ser nu ut att vara inne i den andra längsta och tredje största (mätt i prisuppgång) av totalt sju globala boprisuppgångar sedan 1900. Endast inför finanskrisen har prisuppgången hållit i sig längre och endast före finanskrisen och på 1920-talet har bostadspriserna stigit mer än i nuvarande uppgång.

Enligt Oxford Economics beräkningar är bostadspriser globalt nu 9-11 procent högre än den långsiktiga trenden, vilket kan jämföras med 13-15 procent 2006. En skillnad nu jämfört med tidigare uppgångar är dock att ökningen av bostadslån varit ganska dämpad, även om den visat tecken på att växla upp på senare år.

Samtidigt påpekar Oxford Economics att det bakom dessa genomsnitt döljer sig stora skillnader mellan olika länder.

"Tittar man på olika länder visar riskindikatorer en blandad bild, de mest riskfyllda marknaderna verkar vara Nederländerna, Kanada, Sverige, Tyskland och Frankrike", skriver de.

Vad gäller risker förknippade med nuvarande boprisuppsving pekar Oxford Economics framför allt på risken för en priskrasch som slår mot aktivitet och finansiell stabilitet.

"Värderingarna ser redan höga ut i många länder och längden på uppgången ökar också risken. Det finns belägg för att ju längre en boprisboom fortsätter, desto mer troligt är att den slutar, särskilt när priserna blir mer frikopplade från fundamenta", skriver de.

Med detta sagt påpekar de att riskerna nu ser lägre ut jämfört med uppgången före finanskrisen, där särskilt den långsammare ökningen av bostadslån nu är en påtaglig skillnad.

"Man måste också vara uppmärksam på att uppskattningar av 'övervärdering' är oprecisa och att åtminstone en del av de prisuppgångar som vi har sett de senaste åren återspeglar den stora (och i allmänhet oväntade) nedgången i realräntor. En avgörande fråga för de kommande åren kommer att vara hur realräntor utvecklas givet motsatt påverkan från demografi, sparande och utsikter för högre inflation", skriver Oxford Economics.
Författare Direkt-SE