Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

BONAVA: NORGE OCH FINLAND HAR MEST ATT BEVISA - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) I samband med rapporten för det tredje kvartalet presenterade Bonava resultatet av den strategiska översyn som inleddes i våras. Det har mynnat ut i beslut om reviderade mål och en uppdaterad strategi "i syfte att främja långsiktigt värdeskapande".

Bostadsutvecklarens vd Peter Wallin säger till Nyhetsbyrån Direkt att det innebär en satsning på de marknader där bolaget har bäst förutsättning att lyckas.

Bonava har beslutat om sex mål varav två är finansiella.

Ett av målen är att mer än fördubbla resultat före skatt till 2,2 miljarder svenska kronor år 2026 jämfört med 2020. Det andra målet är att öka antalet sålda bostäder till 8.000 år 2026, vilket motsvarar en ökning med cirka 44 procent från 2020.

"Av det här förstår man att vi ska ha viss volymökning men framförallt ska vi ha en lönsamhetsökning", säger han och fortsätter.

"För att lyckas med det måste vi investera mer i byggrätter på de här marknaderna för att kunna starta projekt längre fram. Det innebär också att vi naturligtvis inte ska stoppa in pengar där vi inte har förutsättning att lyckas över lång sikt. Det innebär att vi ska trimma våra byggsystem och att vi ska ha hög repetition i våra byggprocesser så att vi är effektiva", säger han.

Som en del av översynen meddelade Bonava i våras att bolaget lämnar Danmark. Efter det finns bolaget kvar i åtta länder och 22 regioner.

"När vi definierar var vi vill växa tittar vi på länder, och har kommit fram till att Norge och Finland måste 'back to basics'. De måste bevisa att de har case som håller och får lite snävare mandat och där ska vi växa lite mindre innan vi har bevisat att vi kan få lönsamhet i det hela", säger han.

Han framhåller att Norge precis har blivit en fristående affärsenhet och har en ny ledning som formulerar en plan, som de måste få visa att de klarar av.

"Det är samma sak i Finland där vi har en ny ledning, vi har gjort massvis med förändringar över två års tid i Finland och det finns förutsättningar för båda de här länderna så de måste få lite arbetsro och bevisa det här", säger han.

I Sverige ska lönsamheten ökas. Situationen i dag beskriver han som okej, men den kan bli bättre.

"Det är lite större mandat än den förra gruppen och lite mer fokus på tillväxt", säger han.

I den tredje gruppen med ytterligare något friare mandat ingår Tyskland och Baltikum-St. Petersburg.
Författare Direkt-SE