Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-31

Bonava: Nytt antal röster i Bonava AB efter omvandling

Antalet aktier och röster i Bonava AB har förändrats till följd av
omvandlingar av sammanlagt 1 000 000 A-aktier till sammanlagt 1 000
000 B-aktier.

Enligt Bonavas bolagsordning har ägare till A-aktier rätt att begära
att aktien omvandlas till B-aktie. Under juli månad har på
aktieägares begäran sammanlagt 1 000 000 A-aktier omvandlats till
sammanlagt 1 000 000 B-aktier.Efter omvandlingarna fanns, per den 31
juli 2019, den sista handelsdagen i månaden, totalt 108 435 822
registrerade aktier i Bonava AB. Av dessa är 11 933 450 A-aktier och
96 502 372 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 215 836 872
baserat på antalet registrerade aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR-chef
louise.tjeder@bonava.com
Tel: +46 707 82 63 74

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa. Bonava har
skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Bonava har 2 100 anställda
med verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t
Petersburg, Estland och Lettland och en omsättning på 14,0 miljarder
kronor år 2018. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss: bonava.com (http://www.bonava.com/)

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli
2019 kl. 11:00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bonava/r/nytt-antal-roster-i-bonava-ab-efter-...
https://mb.cision.com/Main/13957/2870840/1083143.pdf

Författare Cision News