Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-09

Bonava: Uppdatering coronaviruset (Covid-19)

Påverkan på produktion
De olika myndighetsbeslut som genomförts på Bonavas alla marknader
till följd av coronaviruset (Covid-19) innebär en ökad risk för
störningar i Bonavas verksamhet. Produktionen har under första
kvartalet ändå i stort sett löpt på som vanligt, men vissa
förseningar i logistik- och produktionskedjan har förekommit. För
närvarande pågår arbete på samtliga Bonavas byggarbetsplatser. Redan
uppkomna och förväntade ytterligare förseningar kommer att ha en
effekt på nettoomsättning och rörelseresultat. Trots svårigheter att
i dagsläget kvantifiera de mer långsiktiga konsekvenserna, gör
bolaget bedömningen att produktionstakten kan komma att dämpas med
förseningar som följd vilket medför en risk för signifikant påverkan
på nettoomsättning och rörelseresultat för 2020.

Påverkan på försäljning
Försäljningen var stark under inledningen av året, men har de senaste
veckorna påverkats negativt av pandemin. Bonava bedömer att
efterfrågan av bostäder fortsatt kommer att vara negativt påverkad
till dess att läget har stabiliserats.

Första kvartalet 2020
Bonava Tyskland förväntades överlämna ett bostadsprojekt till
investerare om 167 studentbostäder i Heidelberg under första
kvartalet 2020. Till följd av restriktioner kopplade till
coronaviruset (Covid-19) har dock slutinspektionen av bostäderna inte
kunnat genomföras och överlämnandet är försenat. Bostäderna kommer
därför att resultatavräknas först i andra kvartalet.

Som tidigare kommunicerats kan här upprepas att Bonava Nordic kommer
att belastas av projekt med sämre projektmarginaler. Dessa kommer att
överlämnas och således resultatavräknas under årets inledande 3
kvartal.

Helår 2020
Bonavas redovisningsprincip innebär att resultat redovisas först när
bostäderna färdigställts och överlämnats. Därför kan, även under
normala omständigheter, små störningar i logistik- och
produktionskedjan ha en stor effekt på bolagets nettoomsättning och
rörelseresultat mellan kvartalen. Risken för förseningar i
produktionen har ökat till följd av införda restriktioner såsom antal
personer som får vistas på samma plats, riskavstånd samt stängda
landsgränser. Detta påverkar såväl rörligheten för arbetskraft som
försörjningskedjor av material till Bonavas byggarbetsplatser.

Trots att det i dessa osäkra tider är svårt att veta vilka de exakta
konsekvenserna blir, så gör bolaget bedömningen att produktionstakten
kommer att dämpas under året. Då Bonava normalt färdigställer och
resultatavräknar en stor del av produktionen under det fjärde
kvartalet innebär det ökad risk att nettoomsättning och
rörelseresultat kan komma att förskjutas till 2021.

Nuvarande prioriteringar
Bonava följer den pågående utvecklingen noggrant och vidtar
kontinuerligt åtgärder på bred front. Med hälsa och säkerhet som
högsta prioritering införs restriktioner och anpassade rutiner för
att skydda våra medarbetare, andra intressenter och samhället i
stort. Bonava har många aktiviteter igång för att sänka kostnader,
värna om kassaflödet och bemöta risker. Vi arbetar också intensivt
med proaktiva åtgärder för ökad flexibilitet som bidrar till en
snabbare anpassning av verksamheten när krisen är över. Målet är att
Bonava med sin finansiella styrka ska vara väl rustat för att dra
nytta av de affärsmöjligheter som öppnar sig när läget har
stabiliserats.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR-chef
louise.tjeder@bonava.com
Tel: +46 707 826 374

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som har skapat
hem och grannskap sedan 1930-talet. Med sina 2 300 anställda har
Bonava verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t
Petersburg, Estland och Lettland med en omsättning på 15,5 miljarder
kronor år 2019. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss, besök: www.bonava.com

Denna information är sådan information som Bonava AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 april 2020 kl.13.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bonava/r/uppdatering-coronaviruset--covid-19-...
https://mb.cision.com/Main/13957/3085216/1227554.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.