Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-02

Bonesupport Holding AB: BONESUPPORT HOLDING AB (publ) - Delårsrapport januari - september 2017

Lund, Sverige, 08:00 CET 2 november 2017 - BONESUPPORT™, ett
snabbväxande företag inom innovativa injicerbara biokeramiska
bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben som orsakats av
trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi baserat på sin
unika CERAMENT®-plattform publicerar idag sin delårsrapport för
tredje kvartalet 2017.

VÄSENTLIGA FINANSIELLA HÄNDELSER

Nettoomsättningen ökade med 23% under tredje kvartalet

JULI - SEPTEMBER 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 32,7 MSEK (26,5), en ökning med 23%
· Bruttomarginalen uppgick till 87,8% (79,2)
· Rörelseresultatet uppgick till -20,1 MSEK (-25,9)
· Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,47 SEK (-1,39)

JANUARI - SEPTEMBER 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 102,3 MSEK (75,0), en ökning med
36%

· Bruttomarginalen uppgick till 87,9% (83,1)
· Rörelseresultatet uppgick till -65,9 MSEK (-60,3)
· Resultat per aktie före och efter utspädning var -2,13 SEK (-3,01)
ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER

JULI - SEPTEMBER 2017

· Övertilldelningsoptionen, i samband med börsintroduktionen,
medförde ytterligare 59 MSEK i kapital. Den totala emissionen,
inklusive övertilldelningsoptionen, uppgick till 19,285,345 aktier
till ett sammanlagt värde av 559 MSEK före 38.7 MSEK i
emissionskostnader.

· BONESUPPORT meddelade den 13 juli att ett nytt biokeramiskt
utvecklingsprojekt med CERAMENT som kan förstärka återskapandet av
ben, har erhållit 8 MSEK i forskningsstöd från Vinnova.

· BONESUPPORT meddelade den 7 september att man har tecknat ett
agentavtal med Novomedics för att påbörja processen att
kommersialisera CERAMENT®G på den franska marknaden

· BONESUPPORT meddelade den 19 september att Dr Jerry Chang
rekryterats till ledningen som Executive VP R&D.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

· Den 9 oktober meddelade BONESUPPORT att den första patienten är
rekryterad till en revisionsartroplastikstudie som kommer att
genomföras i Italien.

· BONESUPPORT meddelade den 13 oktober att Helena L Brandt utsetts
till Head of Human Resources.

Richard Davies, CEO på BONESUPPORT, kommenterade: "BONESUPPORT har
gjort betydande framsteg under tredje kvartalet. Vi har sett solid
försäljningstillväxt som ett resultat av de fortsatta framgångarna
med våra antibiotikaprodukter, CERAMENT G och CERAMENT V, som
tillsammans hade en nettoomsättningsökning på 48%.

Vi har också presenterat nya övertygande kliniska data vid större
europeiska ortopedi- konferenser som påvisat de betydande fördelarna
med våra produkter.

I början av oktober, rekryterade vi den första patienten till en
studie som utvärderar CERAMENT G och V hos patienter som genomgår
revisionsartroplastik i höft och knä. Ett positivt resultat kan komma
att öppna upp en större kommersiell möjlighet för BONESUPPORT.

Vi har också stärkt vår ledningsgrupp genom rekryteringen av Dr. Jerry
Chang, som kommer att vara mycket viktig i att säkra framgång i
arbetet med nya CERAMENT produkter som främjar bentillväxt.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig genom att klicka på
länkarna nedan:

Utanför USA: https://www.bonesupport.com/en-eu/financial-reports-inv/

USA: https://www.bonesupport.com/en-us/financial-reports-us/

Konferenssamtal

Bolaget kommer att vara värd för ett konferenssamtal och en
online-presentation kl 10.00 CET idag.

Inloggningsnumren för konferenssamtalet är:

UK: +44 20 30089806

SE: +46 85 0639549

US: +1 855 8315945

Webbcast

Presentationen kommer också webbsändas och kan nås på följande
webbadress: http://www.financialhearings.com/event/10531

Värdar: Richard Davies, CEO, och Björn Westberg, CFO

Kontaktinformation

BONESUPPORT AB

Richard Davies, CEO

Tel: +46 (0) 46 286 53 70

Björn Westberg, CFO

Tel: +46 (0) 46 286 53 60

Email: ir@bonesupport.com

Citigate Dewe Rogerson

David Dible, Pip Batty, Marine Perrier

+44 (0)20 7638 9571

bonesupport@citigatedewerogerson.co (bonesupport@citigatedr.co.uk)m

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell
fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige.
Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara
biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben
med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT™ BONE
VOID FILLER (BVF), CERAMENT™ G* och CERAMENT™ V* är samtliga baserade
på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk
osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en
ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes.

Mellan 2014 och 2016 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 41
MSEK till 105 MSEK, motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxttakt
om 60 procent. Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter
överstigande 500 MSEK under räkenskapsåret 2020, med en
bruttomarginal över 85 procent och ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling
och förfining av sin CERAMENT teknologi för att utvidga användningen
till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel
och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline
av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja
bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker
"BONEX" (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på
www.bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål.
CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA

BONESUPPORT™ och CERAMENT™ är registrerade varumärken.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bonesupport-holding-ab/r/bonesupport-holding-a...
http://mb.cision.com/Main/16090/2380980/745434.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.