Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Bonesupport Holding AB: BONESUPPORT Holding AB (publ) - Publicerar Q3 2021 delårsrapport

Lund, Sverige, 08:00 CEST, 4 november 2021 - BONESUPPORT Holding AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag den finansiella rapporten för det tredje kvartalet 2021. 

BÄSTA FÖRSÄLJNINGSKVARTALET HITTILLS

JULI - SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,9 MSEK (48,1), en ökning med 14 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året (26 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en försäljningsökning med 16 procent (34 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en försäljningsökning med 12 procent (16 procent räknat i konstant valuta).
 • Bruttomarginalen var 89,0 procent (91,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till -13,3 MSEK (-19,2).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,22 SEK (-0,33).

JANUARI - SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 19 procent (31 procent räknat i konstant valuta) och uppgick till 151,5 MSEK (127,7).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en försäljningsökning på 22 procent (41 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en försäljningsökning med 14 procent (18 procent räknat i konstant valuta).
 • Bruttomarginalen uppgick till 89,0 procent (89,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till -58,9 MSEK (-71,9).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,96 SEK (-1,28).

"Stark försäljningstillväxt, trots stor påverkan från pandemin." Emil Billbäck, vd

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • I september meddelade bolaget att resultaten för bolagets Investigational Device Exemption (IDE) studie FORTIFY är icke-konklusiva till följd av hög drop-out.
 • I september meddelades att bolaget har lämnat in en kompletterande De Novo-ansökan till US Food and Drug Administration (FDA) för att erhålla ett marknadsgodkännande för bolagets antibiotika-frisläppande produkt CERAMENT® G för indikationen beninfektion.
 • I enlighet med beslut från årsstämman tidigare i år har BONESUPPORTs styrelse under tredje kvartalet utnyttjat bemyndigandet att ingå ett aktieswap-avtal med tredje parts bank uppgående till 62,3 MSEK i syfte att säkerställa bolagets leverans av prestationsaktier till deltagarna i de långsiktiga incitamentsprogram som årsstämman beslutade att införa. till 62,3 MSEK i syfte att säkerställa bolagets leverans av prestationsaktier till deltagarna i de långsiktiga incitamentsprogram som årsstämman beslutade att införa.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • I oktober meddelade bolaget att Michael Wrang Mortensen den 1 december 2021 tillträder den nyinrättade rollen som Executive Vice President (EVP) Research & Development (R&D) and Operations. Dr. Michael Diefenbeck lämnar samtidigt ansvaret för R&D för att fullt ut fokusera på sin roll som Chief Medical Officer och EVP Medical & Clinical Affairs och Johan Olsson lämnar sin roll som EVP Manufacturing & Supply för en roll som Senior Advisor.
 • I oktober lanserades ett kit med kanyl och guidningsrör för applikation och användning av CERAMENT vid skelettskador i nära anslutning till leder. Dessa produkter öppnar upp ett marknadssegment i USA om ytterligare ca 20 000 procedurer i år.

För ytterligare information kontakta:
 

BONESUPPORT Holding AB
Emil Billbäck, vd
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87
charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cordcom.se

Denna information är sådan som BONESUPPORT Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2021, kl. 08:00 CET.

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT (https://bonesupport.com/en-eu/products/). Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2020 totalt 181 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken (https://bonesupport.com/en-eu/trademarks/) hos BONESUPPORT AB.

Författare Cision