Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-14

Bonesupport Holding AB: BONESUPPORT™ -  POTENTIALEN FÖR CERAMENT® G ATT FÖREBYGGA OCH HANTERA BIOFILMRELATERADE BENINF...

Lund, Sverige, 08.00 CET, 14 november 2017 - BONESUPPORT™, ett
snabbväxande företag inom innovativa injicerbara biokeramiska
bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben som orsakats av
trauma, infektion, sjukdom eller relaterad kirurgi baserat på sin
unika CERAMENT®-plattform tillkännager publicering av en artikel som
lyfter fram antibiofilm-aktiviteten hos CERAMENT® G in vitro -
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 161 (2018) 252-260.

Implantatrelaterade beninfektioner orsakade av mikroorganismer som
växer i biofilmer är extremt svåra att behandla och orsakar
långlivade och återkommande infektioner. Användningen av resorberbara
biomaterial, som en reservoar för lokal frisättning av
antimikrobiella läkemedel, såsom CERAMENT® med gentamicin, in i benet
och på implantatet, anses vara ett lämpligt alternativ för att uppnå
höga lokala koncentrationer av läkemedlet och för att undvika
återfall av infektioner och mikrobiell resistans.

I den studie som rapporterades i publikationen "In vitro anti-biofilm
activity of a biphasic gentamicin-loaded calcium
sulfate/hydroxyapatite bone graft substitute" av Maria Eugenia Butini
och Mariagrazia Di Luca i Andrej Trampuz forskningsgrupp, Center for
Musculoskeletal Surgery, Charité niversitätsmedizin Berlin,
utvärderades CERAMENT® G, i form av förpreparerade beads, för dess in
vitro antimikrobiella aktivitet på bakterier som är kända för att
orsaka beninfektioner, inklusive planktoniska bakterier och biofilm
S. agalactiae, S. aureus, S. epidermidis, E. faecalis och E. coli,
med användning av standardmetoder och extremt känslig isothermal
microcalorimetry.

Författarna fann att CERAMENT® G har en förebyggande och
bakteriedödande anti-biofilmaktivitet in vitro mot vissa valda
bakteriestammar som är ansvariga för beninfektioner. Författarna tror
också att höga koncentrationer av gentamicin som uppnåtts genom den
initiala frisättningen från CERAMENT® G inom de första tre timmarna
av dess användning tillsammans med kvarhållandet av en hållbar nivå
av antibiotikum i minst 24 timmar, skulle kunna effektivt undertrycka
en tidig infektion i de första stadierna av bakteriell replikation.
De konkluderade att deras in vitro-studie "påvisade potentialen hos
CERAMENT® G att förhindra och behandla biofilmrelaterade ben- och
implantatinfektioner".

Dr. Andrej Trampuz från Center for Musculoskeletal Surgery, Charité -
Universitätsmedizin Berlin, kommenterade sin forskningsgrupps
resultat, enligt följande: "Vi är begeistrade över de in vitro data
som vi har genererat på CERAMENT® G. Det visar tydligt att CERAMENT®
G tillhandahåller en bra lösning för ortopedkirurger för att
förebygga och hantera biofilmrelaterade beninfektioner. Jag ser fram
emot att se denna potential bekräftas i klinisk praxis."

Richard Davies, CEO på BONESUPPORT, kommenterade: "Denna publikation
påvisar in vitro-aktivitet hos CERAMENT® G mot flera bakterier kända
för att orsaka beninfektioner och biofilmväxt, lyfter fram en annan
viktig potentiell klinisk fördel med detta unika injicerbara
biokeramiska bengraftsubstitut. Vår investering i kliniska och
prekliniska data är nyckeln till det fortsatta snabba mottagandet av
CERAMENT® G av ortopediska samfundet."

För mer information kontakta:

Richard Davies, CEO

+46 (0) 46 286 53 71

Björn Westberg, CFO

+46 (0) 46 286 53 60

ir@bonesupport.com

Citigate Dewe Rogerson

Pip Batty, David Dible, Marine Perrier

+44 (0)20 7282 1022

bonesupport@citigatedewerogerson.com

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT är ett innovativt och snabbväxande företag i kommersiell
fas verksamt inom området orthobiologics, baserat i Lund, Sverige.
Bolaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara
biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben
med förmåga att frisätta läkemedel direkt i hålrum i ben.

BONESUPPORTs marknadsförda syntetiska bengraftsubstitut CERAMENT® BONE
VOID FILLER (BVF), CERAMENT® G* och CERAMENT® V* är samtliga baserade
på den innovativa och patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT.

Bolagets produkter har stor marknadspotential inom trauma, kronisk
osteomyelit (beninfektion), revisionsartroplastik (utbyte av en
ledprotes) och fotinfektioner på grund av diabetes.

Mellan 2014 och 2016 växte BONESUPPORTs totala försäljning från 41
MSEK till 105 MSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt om 60 procent.
Bolagets finansiella mål är att uppnå intäkter överstigande 500 MSEK
under räkenskapsåret 2020, med en bruttomarginal över 85 procent och
ett positivt rörelseresultat.

Bolagets forskning och utveckling är inriktad på fortsatt utveckling
och förfining av sin CERAMENT teknologi för att utvidga användningen
till ytterligare indikationer genom frisättning av andra läkemedel
och terapeutiska substanser. Bolaget har för närvarande en pipeline
av prekliniska produktkandidater som utvecklats för att främja
bentillväxt.

BONESUPPORT är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under ticker
"BONEX" (ISIN code: SE0009858152). Ytterligare information finns på
www.bonesupport.com

*CERAMENT G: Ej tillgänglig i USA, endast för undersökningsändamål.
CERAMENT V: Ej tillgänglig i USA.

BONESUPPORT™ och CERAMENT® är registrerade varumärken.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bonesupport-holding-ab/r/bonesupport----potent...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.