Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-19

Bonesupport Holding AB: Jämförelsestörande post för andra kvartalet 2019

Lund, Sverige, 11:00 CET 19 juli 2019

Rättelse då hänvisning till MAR saknades i tidigare pressmeddelande

BONESUPPORT kommer att rapportera en jämförelsestörande post med en
negativ påverkan på rörelseresultatet om cirka 11,0 miljoner kronor
under andra kvartalet 2019. Den jämförelsestörande posten avser
produktreturer från den tidigare amerikanska distributören, Zimmer
Biomet.

Avsättningen baseras på preliminära indikationer från Zimmer Biomet
och samtliga produktreturer kommer att genomgå en gransknings- och
godkännandeprocess. Vi förväntar oss att beloppet kan fastställas och
överenskommas under tredje kvartalet 2019.

Avsättningen har ingen väsentlig påverkan på tidigare kommunicerade
finansiella mål.

Distributionsavtalet med Zimmer Biomet avslutades i maj 2018 och
ersattes av ett nätverk av oberoende distributörer och BONESUPPORTs
egna kommersiella organisation för att möjliggöra förbättrad
marknadstäckning och snabbare marknadspenetration för nuvarande
produkter och framtida lanseringar på den amerikanska marknaden.
Zimmer Biomets exklusiva period upphörde i oktober 2018, då de
oberoende distributörerna började sälja CERAMENT BVF parallellt. Från
och med maj 2019 får Zimmer Biomet inte sälja CERAMENT BVF och
distributionsavtalet föreskriver att BONESUPPORT ska återköpa
kvarstående produkter till ursprungligt pris.

Under 2017 rapporterade Zimmer Biomet en försäljning av CERAMENT BVF
till kund på cirka 14 miljoner dollar.

Om BONESUPPORT?

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar
innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas
till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel.
BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade
teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska
studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina
produkter och planerar att skicka in en premarket approval-ansökan
för CERAMENT G till FDA (USA) år 2020. Bolaget är baserat i Lund,
Sverige, och omsatte 2018 totalt 97 miljoner kronor. Besök gärna
www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken.

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT HOLDING AB

Emil Billbäck, CEO
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46(0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46(0) 708 76 87 87
charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cordcom.se

Denna information är sådan information som BONESUPPORT HOLDING AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli
2019 kl. 11:00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bonesupport-holding-ab/r/jamforelsestorande-p...
https://mb.cision.com/Main/16090/2866391/1079895.pdf

Författare Cision News