Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

Bong AB: Bokslutskommuniké januari-december 2018

2018 var ett utmanande år för kuvertindustrin då vi fick erfara en av
de mest drastiska pappersprisökningarna på mycket länge. Överlag har
vi varit relativt framgångsrika i att öka våra försäljningspriser
till våra kunder för att bibehålla vår bruttomarginal. Vi har fått
acceptera försenade prisökningar i några fall då vi har haft långa
kontrakt med kunder, vilket påverkat vår marginal negativt under
2018. Min bedömning är att Bong under detta ansträngda år operativt
har lyckats bättre än våra konkurrenter. Vi tror oss nu se de första
indikationerna på att pappersprisökningarna från våra leverantörer
kan ha avmattats. Inom kuvert utvecklades Bong under förra året
bättre än marknaden generellt. Inom lätta förpackningar fortsatte den
positiva trenden under 2018 med en försäljningsökning av
pappersbärkassar om 47%. Med fortsatt fokus från vår dedikerade
organisation ser jag mycket fram emot 2019 och utvecklingen för lätta
förpackningar, säger Bongs nya VD Kai Steigleder.

Oktober - december 2018

· Nettoomsättning ökade till 603 MSEK (578)
· Rörelseresultat före avskrivningar minskade till 5 MSEK (29)
· Rörelseresultatet minskade till -85 MSEK (17)
· Omvärdering av goodwill uppgår till MSEK -76 (0)
· Jämförelsestörande poster i rörelseresultatet uppgick till -82
MSEK (-5)

· Resultat efter skatt -123 MSEK (8)
· Omvärdering av uppskjuten skattefordran uppgår till -17 MSEK (0)
· Resultat per aktie -0,58 SEK (0,03)
· Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till -6 MSEK (27)
· Refinansieringen av Bongs obligation har avslutats
Januari - december 2018

· Nettoomsättning ökade till 2 220 MSEK (2 095)
· Rörelseresultat före avskrivningar minskade till 71 MSEK (91)
· Rörelseresultatet minskade till -52 MSEK (45)
· Omvärdering av goodwill uppgår till MSEK -76 (0)
· Jämförelsestörande poster i rörelseresultatet uppgick till -77
MSEK (-5)

· Jämförelsestörande poster i finansnetto uppgick till -11 MSEK (0)
· Resultat efter skatt -148 MSEK (-9)
· Omvärdering av uppskjuten skattefordran uppgår till -17 MSEK (0)
· Resultat per aktie -0,71 SEK (-0,06)
· Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till -65 MSEK
(40)

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder
lösningar för distribution och paketering av information,
reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för
koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och
kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,2 miljarder
kronor och har omkring 1 400 anställda i 12 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och
koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong
är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small
Cap).

För ytterligare information kontakta Kai Steigleder, CEO i Bong AB.
Tfn (växel) 044-20 70 00.

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14
februari 2019 kl. 16.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bong-ab/r/bokslutskommunike-januari-december-2...
https://mb.cision.com/Main/759/2741681/991508.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.