Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-08

Bong AB: Bong offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, ITALIEN,
KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG.

Prospekt avseende Bong AB:s (publ) ("Bong") tidigare aviserade och
placerade seniora säkerställda obligationer som tas upp till handel
på Nasdaq Stockholm (Corporate Bonds List) finns nu tillgängligt på
www.bong.com och på Bongs kontor Uddevägen 3, 291 25 Kristianstad.

Den 15 december 2015 meddelade Bong att de framgångsrikt placerat
seniora säkerställda obligationer till ett belopp av 200 Mkr.
Obligationerna emitterades den 21 december 2015, har en treårig
löptid och en fast årlig ränta om 10,0 procent. I samband med
emissionen meddelade Bong att de avsåg att notera obligationerna på
den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm (Corporate Bonds List) inom
sex månader från emissionsdagen. Bong offentliggör nu prospekt, som
idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, avseende
upptagandet till handel av dessa obligationer på Nasdaq Stockholm
(Corporate Bonds List) från den 9 juni 2016. Prospektet finns
tillgängligt på www.bong.com och på Bongs kontor Uddevägen 3, 291 25
Kristianstad.

Om Bong

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag
som erbjuder lösningar för distribution och paketering av
information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga
tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för
detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen
omsätter årligen ca 2,3 miljarder kronor och har ca 1 600 anställda i
16 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande
marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till
fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och
aktien är listad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Bong AB (publ) offentliggör informationen i detta pressmeddelande i
enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades
för offentliggörande den 8 juni 2016 kl. 09.30 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några
värdepapper i Bong. Ingen transaktion som beskrivs i detta
pressmeddelande riktar sig till aktieägare eller andra investerare
med hemvist i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Italien, Kanada,
Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i något annat land där
sådana transaktioner skulle kräva ytterligare prospekt,
registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag
eller skulle strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda
tecknade aktier, teckningsrätter, konvertibler eller andra
värdepapper utgivna av Bong har eller kommer att registreras i
enlighet med United States Securities Act från 1933, eller i enlighet
med värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon
provins i Kanada. Följaktligen får inga nya aktier, betalda tecknade
aktier eller andra värdepapper utgivna av Bong överlåtas eller
erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering. De transaktioner som
beskrivs i detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer som
befinner sig utanför Storbritannien, (ii) professionella investerare
som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse)
eller (iii) personer som de lagligen kan riktas till.

För ytterligare information kontakta Stéphane Hamelin, CEO i Bong AB.
Tfn (växel) 044-20 70 00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bong-ab/r/bong-offentliggor-prospekt,c2025028
http://mb.cision.com/Public/759/2025028/91beb33eff808505.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.