Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

Boozt: Boozt AB Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018

Under fjärde kvartalet var nettoomsättningstillväxten 39% (i konstanta
valutor 35%) med 37% tillväxt för Boozt.com och 76% tillväxt för
Boozlet.com. Den justerade rörelsemarginalen minskade med 1,7
procentenheter till 6,4%. För helåret var nettoomsättningstillväxten
38% (i konstanta valutor 33%), vilket var i linje med prognosen på
mer än 36%. Den justerade rörelsemarginalen minskade med 0,1
procentenheter till 2,3%, vilket översteg den tidigare prognosen på
1,5% - 2,0%.

Miljoner kronor om 1 jan 1 jan Förändring 1 jan 1 jan Förändring
inget annat anges - - - 31 -
31 31, dec, 31
dec 2017 2018 dec
2018 2017
KONCERNEN
Nettoomsättning 892,5 644,2 38,5% 2 784, 2 016, 38,1%
0 4
Bruttovinst 367,8 278,3 32,2% 1 113, 816,0 29,3%
1
Rörelseresultat 69,1 51,1 35,4% 68,1 -69,8 n.m.
(EBIT)
Justerat 57,4 52,3 9,6% 63,2 48,2 31,1%
rörelseresultat
Periodens resultat 52,3 86,0 -39,1% 42,6 -12,6 n.m.
Resultat per aktie 0,92 1,53 -39,9% 0,75 -0,24 n.m.
(kronor)
Resultat per aktie 0,91 1,49 -38,9% 0,74 -0,24 n.m.
efter utspädning
(kronor)

Periodens kassalöde 3,5 64,8 -94,5% -61,2 207,8 n.m.
Organisk tillväxt, % 38,5% 37,8% 0,7 pp 38,1% 44,4% -6.3 pp
Bruttovinstmarginal, 41,2% 43,1% -1,8 pp 40,0% 42,7% -2,7%
%
Rörelsemarginal, % 7,7% 7,9% -0,2 pp 2,4% -3,5% 5,9 pp
Justerad 6,4% 8,1% -1,7 pp 2,3% 2,4% -0,1 pp
rörelsemarginal, %

VD Hermann Haraldsson säger: "Efter en ansträngd inledning på det
fjärde kvartalet avslutades året bättre än förväntat med 51% tillväxt
och 90 000 nya kunder i december. Den starka tillväxten drevs av en
normalisering av vädret med högre efterfrågan på säsongsvaror, en
stark period innan jul tack vare våra flexibla och snabba
leveransalternativ samt bra försäljning efter jul med ett brett
sortiment av relevanta kampanjvaror."

"Trots de många kampanjerna som pågick på marknaden under hela
kvartalet förbättrades bruttomarginalen i december jämfört med
tidigare månader. Normaliseringen av vädret och ett stort antal
kampanjvaror som såldes med god marginal var faktorer som bidrog till
att förbättra bruttomarginalen. Men den viktigaste anledningen till
att lönsamheten blev bättre än förväntat är skalfördelar från högre
omsättning, vilket visar varför det är så viktigt med volym för att
förbättra lönsamheten."

"Under 2018 utvecklades Boozt.com och Booztlet.com enligt plan med
stark tillväxt och förbättrad rörelsemarginal. Koncernens resultat
försämrades emellertid av en betydande förlust i segmentet Övrigt,
eftersom öppnandet av den nya fysiska butiken blev dyrare än
förväntat. 2019 blir ännu ett spännande år i Boozts korta historia.
Detaljhandeln genomgår stora strukturella förändringar. Sådana
ombytliga förhållanden kräver en stark affärsmodell som kan tåla
detta och växa sig starkare. Vi anser att vi är i den positionen och
går in i 2019 i bättre form än någonsin. Vårt outtröttliga fokus på
att förbättra kundupplevelsen är vad som leder till den höga
kundnöjdheten och får kunderna att komma tillbaka. Under 2019
förväntas tillväxten överstiga 27% med en förbättrad justerad
rörelsemarginal jämfört med 2018. Detta då skalfördelar förväntas
förbättra lönsamheten samtidigt som det möjliggör fortsatta
investeringar i nya kunder."

Framåtblickande Per 21 februari 2019
information för 2019* Utfall 2018
Nettoomsättningstillväxt 38,1% högre än 27%
Justerad rörelsemarginal 2,3% förbättrad från 2018

*Prognosen förutsätter konstanta valtor från tidpunkten av detta
offentliggörande och för återstoden av innevarande räkenskapsår

Telefonkonferens / audiocast

Halvårsrapporten presenteras av Boozts VD och koncernchef, Hermann
Haraldsson, och ekonomi- och finansdirektör, Allan Junge-Jensen, vid
en telefonkonferens / audiocast den 21 februari 2019 kl. 09.30.
Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund. Frågor
går att ställa muntligen via telefonkonferensen eller skriftligen via
audiocastsändningen.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Boozts
webbsida (https://www.booztfashion.com/sv).

För mer information, vänligen kontakta:

Hermann Haraldsson / VD och koncernchef / Tel: +45 20 94 03 95 /
E-mail: heha@boozt.com

Allan Junge-Jensen / Ekonomi- och finansdirektör / Tel: +45 41 19 70
60 / E-mail: ajj@boozt.com

Anders Enevoldsen / Kommunikations- & IR-direktörs / Tel: +45 53 50 14
53 / Email: anen@boozt.com

Denna information är sådan information som Boozt AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari kl 08.00
genom ovanstående kontaktpersons försorg.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/boozt/r/boozt-ab-bokslutskommunike-1-januari--...
https://mb.cision.com/Main/15799/2746032/995180.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.