Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-13

Börs: Börs: Utdelningar för 2012 ökar 7 % i median - SIX

(SIX) Stockholmsbörsens utdelningar för 2012 stiger med
7 procent i median jämfört med föregående år. Det visar
SIX Market Estimates stora granskning av utdelningsförslagen för
de 100 viktigaste bolagen på Stockholmsbörsen.

Beräkningen avser ordinarie utdelning jämfört med ordinarie
utdelning samma år. Motsvarande undersökning som SIX gjorde i
fjol av utdelningarna för 2011 visade då på en ökning med
8 procent i median.

Utdelningarna avskiljs under våren 2013 i samband med
årsstämmorna, som till allra största delen hålls mellan mars och
maj 2012. Utdelningssäsongen inleds av Axfood som handlas
exklusive rätt till utdelning den 14 mars och avslutas av
Millicom som handlas exklusive utdelning den 29 maj.

BE Group, Hakon Invest, Lindab och Nokia slopar sina
utdelningar medan Nobia återupptar utdelningen. Bland övriga
bolag som sticker ut noteras att Swedbank höjer utdelningen med
87 procent och Ratos sänker utdelningen med 45 procent.

En ökning av utdelningen från noll har av praktiskta skäl
räknats som en ökning med 100 procent, då det ej går att
dividera ett tal med noll.

Addtech, Clas Ohlson, Elekta och Systemair utgår på grund av
att bolagen har brutna räkenskapsår.

Ex-date i tabellen innebär det datum när aktien handlas
exklusive utdelning.

ord SIX
utd 2012 utd 2011 utd konse-
Bolag Valuta ord extra ord extra ändr nus Ex-date
---------------------------------------------------------------
AAK SEK 5,25 4,75 +11 % 5,00 2013-05-06
ABB CHF 0,68 0,65 +5 % 0,70 2013-04-29
Active Biot SEK 0,00 0,00 ---
Alfa Laval SEK 3,50 3,25 +8 % 3,57 2013-04-24
Alliance Oil USD 0,00 0,00 --- 0,00
Assa Abloy SEK 5,10 4,50 +13 % 5,13 2013-04-26
AstraZeneca* USD 1,90 1,95 -3 % 1,85 2013-02-13

Atlas Copco* SEK 5,50 5,00 +10 % 5,53 2013-04-30

Atrium Ljung SEK 2,85 2,60 +10 % --- 2013-04-11
Autoliv* USD 0,50 0,47 +6 % 2013-05-20
Avanza SEK 8,00 10,00 -20 % 2013-04-18
Axfood SEK 12,00 12,00 0 % 12,50 2013-03-14
Axis SEK 2,25+2,75 2,25+3,25 0 % 5,40 2013-04-17
Balder* SEK 0,00 0,00 ---
BE Group SEK 0,00 0,25 -100 % 0,00
Beijer Alma SEK 7,00 6,00+1,00 +17 % 2013-03-20
Betsson* SEK 9,70 9,42 +3 % 9,82 2013-05-10

BillerudKors*SEK 2,00 3,50 -43 % 2,20 2013-05-08
Boliden SEK 4,00 4,00 0 % 3,96 2013-05-06
Byggmax SEK 2,00 1,80 +11 % 1,78 2013-05-16
Castellum SEK 3,95 3,70 +7 % 3,88 2013-03-22
Cloetta SEK 0,00 0,00 ---
Concentric SEK 2,50 2,00 +25 % 2013-04-25
Electrolux SEK 6,50 6,05 0 % 6,44 2013-03-27

Ericsson SEK 2,75 2,50 +10 % 2,62 2013-04-10

Fabege SEK 3,00 3,00 0 % 2,56 2013-03-22
Fast Partner SEK 2,75 2,50 +10 % 2013-04-26
Getinge SEK 4,15 3,75 +11 % 3,80 2013-03-22
G&L Beijer SEK 4,75 4,50 +6 % 2013-04-29
H&M SEK 9,50 9,50 0 % 9,57 2013-04-24
Hakon Invest*SEK 6,25 0,00 -100 %
Haldex SEK 1,00 2,00 -50 % 1,38 2013-04-26

Hexagon EUR 0,28 0,17 +65 % 0,26 2013-05-14
Hexpol SEK 6,00 5,00 +20 % 2013-05-03
HiQ* SEK 2,40 2,20 +9 % 2,43 2013-04-12

Holmen SEK 9,00 8,00 +13 % 8,20 2013-04-11
Hufvudstaden SEK 2,60 2,45 +6 % 2013-03-22
Husqvarna SEK 1,50 1,50 0 % 1,53 2013-04-12
Höganäs SEK 10,00 10,00 0 % 10,20 2013-05-06
Industriv SEK 5,00 4,50 +11 % 4,75 2013-05-08
Indutrade SEK 7,05 6,75 +4 % 2013-05-07
Intrum Just SEK 5,00 4,50 +11 % 4,78 2013-04-25
Investor SEK 7,00 6,00 +17 % 6,86 2013-04-16
JM SEK 6,75 6,50 +4 % 6,78 2013-04-26
Kinnevik SEK 6,50 5,50 +18 % 6,04 2013-05-14
Klövern* SEK 1,50 1,25 +20 % 2013-04-18
Kungsleden SEK 1,00 2,60 -62 % 2013-04-19

Latour SEK 5,00 4,50+1,50 +11 % 2013-05-15
Lindab SEK 0,00 1,00 -100 % 1,25
Loomis SEK 4,50 3,75 +20 % 4,45 2013-05-07
Lundbergs SEK 4,30 4,00 +8 % 2013-04-09
Lu Mining SEK 0,00 0,00 --- 0,00
Lu Petroleum USD 0,00 0,00 --- 0,00
Meda SEK 2,25 2,25 0 % 2,11 2013-05-08
Melker Schör SEK 1,75 1,60 +9 % 2013-05-24
Mekonomen SEK 7,00 8,00 -13 % 7,33 2013-04-17
Millicom USD 2,64 2,40 +10 % 5,40 2013-05-29
MTG SEK 10,00 9,00 +11 % 10,20 2013-05-15
NCC SEK 10,00 10,00 0 % 10,25 2013-04-10
Net Entert* SEK 2,25 2,00 +13 % 2,23 2013-04-26
New Wave SEK 1,00 1,00 0 % 0,56 2013-05-08
Nibe SEK 2,00 2,00 0 % 2,28 2013-05-16
Nobia SEK 0,50 0,00 +100 % 0,20 2013-04-12
Nokia EUR 0,00 0,20 -100 % 0,04
Nordea EUR 0,34 0,26 +31 % 0,29 2013-03-15

Oriflame EUR 1,75 1,75 0 % 1,75 2013-05-22
Peab SEK 2,10 1,60 -24 % 1,65 2013-05-15
Ratos SEK 3,00 5,50 -45 % 3,00 2013-04-18
Rezidor EUR 0,00 0,00 --- 0,00
Saab SEK 4,50 4,50 0 % 4,94 2013-04-18
Sandvik SEK 3,50 3,25 +8 % 3,69 2013-04-26
SAS SEK 0,00 0,00 --- 0,00
SEB SEK 2,75 1,75 +57 % 2,26 2013-03-22
SCA SEK 4,50 4,20 +7 % 4,41 2013-04-11
Scania SEK 4,75 5,00 -5 % 4,67 2013-05-06
Securitas SEK 3,00 3,00 0 % 2,93 2013-05-08
SHB SEK 10,75 9,75 +10 % 10,91 2013-03-21
Skanska SEK 6,00 6,00 0 % 6,02 2013-04-12
SKF SEK 5,50 5,50 0 % 5,54 2013-04-29
Sobi SEK 0,00 0,00 --- 0,00
SSAB SEK 1,00 2,00 -50 % 1,40 2013-04-15
Stora Enso EUR 0,30 0,30 0 % 0,30 2013-04-24
Sweco SEK 3,25 3,00 +8 % 2013-04-18
Swedbank SEK 9,90 5,30 +87 % 6,80 2013-03-21
Sw Match SEK 7,30 6,50 +12 % 7,21 2013-04-26
Tele2 SEK 7,10 6,50+6,50 +9 % 8,14 2013-05-14
TeliaSonera SEK 2,85 2,85 0 % 3,03 2013-04-04
Tieto EUR 0,83 0,75 +11 % 0,78 2013-03-26
Trelleborg SEK 3,00 2,50 +20 % 2,86 2013-04-25
Volvo SEK 3,00 3,00 0 % 2,98 2013-04-05
Unibet GBP 0,70 0,58 +21 % 0,65 2013-05-15
Wallenstam SEK 1,25 1,20 +4 % 2013-04-24
Wihlborgs SEK 4,00 3,75 +7 % 2013-04-24
ÅF SEK 5,50 5,00 +10 % 2013-04-29
---------------------------------------------------------------
Median +7 %

* AstraZeneca avser utdelning för andra halvåret 2012 jämfört
med andra halvåret 2011. Bolaget lämnar halvårsutdelningar
med olika storlek mellan första och andra halvåret enligt
brittisk standard.
* Autoliv avser utdelning för andra kvartalet 2013 jämfört med
andra kvartalet 2012. Bolaget följer amerikansk standard med
kvartalsutdelningar.
* Balder avser stamaktien.
* Betsson lämnar utdelning i form av inlösen.
* BillerudKorsnäs, fjolårets utdelning avser gamla Billerud
innan samgåendet med Korsnäs och före nyemission.
* Hakon Invest slopar utdelningen till följd av ICA-affären.
* HiQ lämnar utdelning i form av inlösen.
* Klövern avser stamaktien.
* Net Entertainment lämnar utdelning i form av inlösen.

Henrik Öhlin, +46 31 350 64 87
henrik.ohlin@six-group.se
SIX News

Författare direkt.