Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-31

Börs: Likvidationsrisk i flera börsbolag - Välfärdsutredningens expert

(SIX) Börsnykomlingen Attendo samt private equity-ägda Ambea och
Frösunda Omsorg utgör goodwilltunga välfärdsbolag som skulle riskera
likvidation vid en vinstuttagsreglering där rörelseresultaten inte
tillåts överstiga ett avkastningskrav (WACC) på 10 procent nominellt,
eller 8 procent realt. Även börskollegan Humana är i farozonen.

Det uppger ekonomiforskaren Joachim Landström i analysrapporten "En
empirisk analys av vinstreglering av välfärdsföretag genom
rörelseresultatbegränsning" som han skrivit åt (S)-(MP)-regeringens
Välfärdsutredningen (Fi 2015:01).

Efter att SVT Nyheter på tisdagskvällen citerat uppgiften om 8
procents realt avkastningskrav utan att specificera närmare hur
ekonomen hade räknat har SIX News från Landström erhållit en
rapportversion daterad den 15 juni i år.

I denna rapport skriver Landström:

"Koncernerna Ambea, Attendo och Frösunda Omsorg är illa ute vid en
reglering av rörelseresultatet till att inte överstiga en gemensam
WACC på 10 procent. De har alla goodwill som överstiger det egna
kapitalet och deras totalresultat (årets resultat) är så lågt att det
inte kan täcka upp eventuellt nyemissionsbehov vid en total
goodwillnedskrivning. Vid en reglering av rörelseresultatet till att
inte överstiga en bransch-WACC så kommer även Humana riskera
likvidation vid en total goodwillnedskrivning."

Forskarens modellberäkningar visar på likvidationsrisk till följd
av nyemissionsbehov även i utbildningsinriktade börsnykomlingen
Academedia.

Likvidationsriskgränsen för nämnda koncerner är i rapporten satt
till beräknade nyemissionsbehov överstigande 30 procent av eget
kapital plus totalresultat.

För vårdoperatören Capio ger Landströms beräkningar endast ett
mindre nyemissionsbehov (på 288 miljoner kronor).

Landström öppnar samtidigt upp för att det "eventuellt behövs någon
form av övergångsregler, soft adaption" så att berörda företag inte
ska "drivas i likvidation".

Regeringens utredare Ilmar Reepalu väntas presentera utredningen
den 1 november i år.

----------------------------------------------------------------------
BAKGRUND KRING DET REALA AVKASTNINGSKRAV PÅ 8 PROCENT SOM SVT CITERAT
----------------------------------------------------------------------

Vad experten förordnar i ovan nämnda rapport är att en
vinstreglering av välfärdsbranscher kan baseras på ett vägt
genomsnittligt kapitalkrav (WACC) om 10 procent nominellt eller 8
procent uttryckt i reala termer, alltså frikopplat till inflationen.
Den senare siffran återgavs alltså i rapportering från SVT i går
kväll.

Avkastningskravet används i sin tur för att dela upp företagens
totala rörelseresultat i "accepterad rörelsevinst" och
"residualvinst", där positiva residualvinster benämns "övervinster"
som "regleras bort" och "återförs till rörelsen".

Den accepterade rörelsevinsten beräknas som WACC multiplicerat med
det ingående investerade kapitalet.

Landström motiverar nivån 8 procent realt som en gemensam WACC-nivå
för alla de fyra branscherna utbildning, hälso- och sjukvård, omsorg
med boende och sociala insatser med att det råder "relativt små
skillnader" i uppskattad bransch-WACC mellan branscherna samtidigt som
många företag är verksamma i flera branscher.

Bakom WACC-beräkningen fanns en gemensam bokföringsmässig
skuldsättningsgrad på 0,32 och ett redovisningsbaserat betavärde utan
hävstång på 0,75. Det senare innebär att företagsgruppen anses vara
mindre riskfyllda än företag verksamma i andra branscher.
----------------------------------------------------------------------

Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.