Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-08

Börs: UK-exponerade bolag inför britternas omröstning om Brexit – SIX

(SIX) Den 23 juni håller britterna folkomröstning kring huruvida
landet ska förbli medlem i EU eller inte, det riskevent som omskrivits
mycket under termen "Brexit".

Av de inte mindre än tre nya opinionsmätningar som publicerades
under måndagen, 7 juni, visade samtliga ledning för Brexit-sidan. De
tillfrågade britternas stöd för en Brexit var 48 procent i ICM:s
nätbaserade undersökning (43 procent ville stanna i EU), 45 procent
hos de som Yougov tillfrågat (41 procent ville stanna) samt 43 procent
i TNS motsvarighet (41 procent ville stanna).

I och med den ovisshet som råder har SIX kikat lite närmare på
särredovisad Storbritannien-exponering bland Stockholmsnoterade bolag.

Sätter vi gränsen vid lägst 10 procents omsättningsandel visar sig
de mest Storbritannien-exponerade börsbolagen finnas i ett brett urval
av branscher och storlekskategorier.

Utöver välkända Large cap-exponeringar såsom Nobia och Skanska
(avseende orderingång) finner vi mindre kända men i många fall minst
lika betydande exponeringar i Mid Cap-bolag som Hoist, Bulten, Orexo,
Fagerhult, Itab, Sectra och Troax samt i småbolag som Tradedoubler,
Bong och Doro.

----------------------------------------------------------------------
Tabell: Brittisk börsexponering inför Brexit-omröstningen 23/6 - SIX
----------------------------------------------------------------------
BV, PE, TR, |
Bolag Lista Mdkr R12 YTD | Exponering UK R12
----------------------------------------------------------------------
|
Nobia* (L) 15,6 17,6 -13 % | 46 %
Hoist Finance* (M) 6,8 29,3 -2 % | 33 %
Tradedoubler* (S) 0,3 Neg +22 % | 33 %
Bulten* (M) 1,8 14,0 +7 % | 31 %
Orexo* (M) 1,7 Neg -20 % | 29 %
Fagerhult* (M) 7,5 24,7 +26 % | 28 %
ITAB Shop* (M) 6,0 22,3 -23 % | 25 %
Bong (S) 0,2 Neg -23 % | 19 %
Sectra* (M) 4,3 39,8 +6 % | 18 %
Troax (M) 2,3 17,9 -8 % | 17 %
Skanska*/** (L) 73,2 16,7 +16 % | 16 %
Doro*/*** (S) 1,5 16,5 +4 % | 15 %
Holmen* (L) 17,5 49,4 +12 % | 14 %
Handelsbanken (L) 197,0 12,0 -3 % | 13 %
Semcon (S) 0,7 Neg -6 % | 12 %
Beijer Alma* (M) 5,2 16,6 -8 % | 11 %
SCA* (L) 168,0 25,6 +9 % | 10 %
----------------------------------------------------------------------
|
Medel -0 % | 22 %
Median 17,9 -2 % | 18 %
----------------------------------------------------------------------
SIX Return Index 17,1 +1 % |
----------------------------------------------------------------------

Källa bolagsdata: Bolagens rapporter
Källa börsdata: SIX Edge (2016-06-07)
Sammanställning: SIX News

(L)/(M)/(S) = Stockholmsbörsen Large/Mid/Small Cap, BV Mdkr =
stamaktiebörsvärde i miljarder kronor, PE R12 = P/E-värdering rullande
12-mån, TR YTD = aktiens totalavkastning hittills i år
Exponering UK R12 avser i första hand den brittiska marknadens andel
av koncernens intäkter på rullande 12-månadersbasis, i andra hand
avses orderingång där markerat.

* Avser senaste räkenskapsår. ** Avser orderingång. *** Inkl Irland.

Enquest avser intäktsandel från brittiska Nordsjön. Handelsbanken
avser rörelseintäkter.
----------------------------------------------------------------------

Hur varje enskild aktie kan tänkas reagera riktningsmässigt på en
eventuell Brexit varierar givetvis mellan olika typer av verksamhet,
samt beroende på exakt hur bolagets intäkts- och kostnadsexponering
mot Storbritannien ser ut. Förutom kortsiktiga risker såsom
valutaexponering skulle en Brexit sannolikt även ge långsiktig
påverkan på handelsmönster och affärsmodeller för många exponerade
bolag.

Ska man se till hur den Storbritannien-exponerade bolagsgruppen
handlats hittills i år är snitt- och medianavkastningarna på 0
respektive -2 procent marginellt svagare än de +1 procent som
Stockholmsbörsens breda totalavkastningsindex SIXRX har uppvisat under
samma period.

Att hög andel brittisk omsättning kan tänkas ge ökad volatilitet i
berörda aktier under dagarna omkring själva Brexit-omröstningen känns
däremot inte som någon alltför vild gissning.

Värderingsmässigt har de Storbritannien-exponerade bolagen högre
bakåtblickande p/e-tal än Stockholmsbörsen som helhet, med ett
median-p/e på 17,9 för de 13 av gruppens totalt 17 bolag som
rapporterat positiva nettoresultat de senaste 12 månaderna.
Stockholmsbörsen ligger samtidigt på p/e 17,1. Skulle man justera för
undersökningens fyra förlustbolag skulle bolagsgruppen ha en mer
betydande värderingspremie mot börsen som helhet.

----------------------------------------------------------------------
GOTT OM BRITTISKA EXPONERINGAR SOM INTE SÄRREDOVISAS
----------------------------------------------------------------------

Ovanstående bolagsurval består av bolag som alltså särredovisar
Storbritannien. Därutöver finns betydande brittiska exponeringar i
bolag såsom:

* Anoto (41 procent av de anställda)

* Biotage (40 procent av de anställda)

* Elekta (40 procent av de materiella anläggningstillgångarna och 19
procent av de anställda)

* Unibet (14 procent av kundtillgodohavandena, förvärvet Stan James
Online samt redovisningsvaluta i brittiska pund)

* Rezidor (23 procent av de anställda)

* AAK (16 procent av de anställda)

Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.