Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-01

Börs: Värderingsmässiga högflygare tömmer bolagskassorna snabbt - SIX

(SIX) Trots senaste årets börsrekyl finns det i slutet av mars 2016
fortfarande kvar gott om svenska börsvärden som mer eller mindre helt
baseras på framtidsförhoppningar snarare än bevisad lönsamhet.

Utifrån bakåtblickande värdering kan man utläsa rejält uppsvällda
framtidsförhoppningar i bland annat teknikbolag såsom Precise
Biometrics och Powercell, i forskningsbaserad life science som Oasmia
och Pledpharma samt i projektutvecklingsinriktade råvarubolag som
Lundin Gold och Shamaran. Går man ned något i storlek följer bolag i
mestadels samma branscher, företrädesvis på småbolagslistorna First
North och Aktietorget.

Det visar en ny sammanställning från SIX News där bolagsurvalet
baserats på högt värderad, eller ingen, rapporterad nettoomsättning de
senaste 12 månaderna.

Aktierna i fråga bör närmast liknas vid högriskoptioner för insatta
branschkännare. Ett mycket litet fåtal av bolag kan förväntas infria
förväntningarna, eller bli uppköpta, innan kassan tar slut.

När den väl tagit slut väntar antingen fler nyemissioner, om
börsvärderingen fortfarande tillåter det, eller så sinar
aktiemarknadens intresse med följden att bolagens nuvarande verksamhet
kan få finansieringsproblem.

----------------------------------------------------------------------
BOLAGSKASSORNA TÖMS SNABBT I FLERTALET AV BÖRSENS HÖGFLYGARE - SIX
----------------------------------------------------------------------

Nedan presenteras bolagsurvalet i genomgången i två tabeller: den
första med bolag som haft nettoomsättning de senaste 12 månaderna,
vilken nu prissätts högt i termer av EV/Sales-multiplar, och den andra
med bolag som helt saknat nettoomsättning (men som kan ha haft andra
intäktsströmmar).

Från tabellerna kan noteras hur bolagens omsättningsutveckling är
splittrad i två läger: medan ett antal av bolagen har hög tvåsiffrig
procentuell tillväxt, och flera till och med tresiffrig, så har många
bolag antingen tappat eller helt saknat nettoomsättning det senaste
året.

På nedsidan bör noteras att bolagsgruppen i fråga gör förluster på
ebit-nivå, att inga förutom gruvbolagen har nedsidesskydd i form av
lågt värderat synligt bokfört eget kapital (P/TBV) och att flertalet
bränner sina bolagskassor snabbt (FCF/Kassa).

Sett till senaste årets fria kassa(ut-)flöden räcker medelbolagets
kassa inte ens i ett år. Värst förhållande mellan rapporterad kassa
och senaste årets fria kassaflöde har Rysslandsverksamma
olje-/gasbolaget Interfox, följda av medicinteknikbolaget Braincool.
Spelbolaget Net Gaming är enda bolaget med positivt fritt kassaflöde.

----------------------------------------------------------------------
Tabell 1: Börsvärderingar med höga förhoppningar 2016-03-31 - SIX
Grupp 1: Har i dag viss nettoomsättning
----------------------------------------------------------------------
EV, EV/ Nettooms- EBIT- FCF/ FCF/
Bolag Lista Mkr Sales tillväxt marginal P/TBV Kassa Börsv
----------------------------------------------------------------------

Precise (S) 1.432 25 +79% -17% 20,6 -14% -1%
Oasmia (M) 1.313 207 +209% -2052% Neg TBV -157% -6%
PowerCell FN 993 195 +242% -1270% 88,1 -163% -7%
Hansa Medical (S) 926 170 +236% -1218% 6,3 -34% -5%
Active Biotech (M) 856 53 +57% -1091% 4,5 -121% -27%
Immunovia FN 739 3.604 -43% -3621% 11,7 -15% -1%
Kancera FN 483 1.714 -40% -6981% 31,3 -135% -4%
MyFC FN 456 1.505 -77% -12975% 14,0 -96% -9%
Saniona AT 424 31 -37% -206% 8,9 -63% -6%
SyntheticMR AT 400 65 +235% -101% 27,8 -93% -2%
Interfox AT 397 12.412 - -24253% 4,0 -635% -10%
DexTech AT 391 1.416 - -1990% 31,2 -65% -2%
Minesto FN 305 8.207 -72% -46211% 4,5 -59% -13%
Avtech FN 281 32 -28% -149% 8,8 -33% -3%
Net Gaming AT 248 24 +190% -48% Neg TBV +61% +1%
----------------------------------------------------------------------
Medel 643 1.977 +73% -6812% 20,1 -108% -6%
Median 456 195 +57% -1270% 11,7 -65% -5%
----------------------------------------------------------------------
Källa: Senaste rapporter, kurs- och valutadata SIX Edge 2016-03-31.
Sammanställning: SIX News

Rapport avser senaste rapportdatum. Balansräkningsnyckeltal avser per
senaste rapportdatum. Resultaträknings- och kassaflödestal avser
rullande 12-månader till och med senaste rapportdatum.

(L)/(M)/(S) = Stockholmsbörsen Large/Mid/Small, FN = First North, AT =
Aktietorget
EV = Nettoskuldjusterat företagsvärde = Börsvärde stamaktier + BV
pref-aktiers likvidationsbelopp + BV minoritet + (BV räntebär skuld,
pensionsskuld, avsättning) - (Kassa, likvida medel, kortfrist
placering)
EV/Sales = EV/Nettoomsättning

P/TBV = [Börsvärde stamaktier]/[EK stamaktier exklusive immateriella
tillgångar]

FCF/Kassa = [Kassaflöde löpande verks - Kassaflöde
investeringar]/[Kassa, likvid, kortfrist placering]

FCF/Börsv = [Kassaflöde löpande verks - Kassaflöde
investeringar]/[Börsvärde stamaktier]

Stamaktiebörsvärde under 250 miljoner kronor,
investering-/fastighetsbolag samt bolag som slutfört betydande
nyemission, kontantutskiftning, avknoppning och/eller förvärv efter
rapport exkluderades.
----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
Tabell 2: Börsvärderingar med höga förhoppningar 2016-03-31 - SIX
Grupp 2: Saknar bakåtblickande nettoomsättning
----------------------------------------------------------------------
EV, EV/ Nettooms- EBIT- FCF/ FCF/
Bolag Lista Mkr Sales tillväxt marginal P/TBV Kassa Börsv
----------------------------------------------------------------------

Lundin Gold (M) 2.781 noll oms - - 1,4 -220% -13%
ShaMaran* FN 2.160 noll oms - - 3,5 -212% -47%
PledPharma FN 1.338 noll oms - - 28,9 -102% -4%
Immunicum FN 572 noll oms - - 13,8 -35% -3%
Nordic Mines (S) 357 noll oms -100% noll oms 0,8 -262% -24%
WntResearch* AT 330 noll oms - - 21,7 -113% -5%
HQ AT 305 noll oms - - 10,9 -83% -9%
BrainCool AT 253 noll oms - - 61,5 -330% -7%
----------------------------------------------------------------------
Medel 1.012 17,8 -170% -14%
Median 464 12,4 -163% -8%
----------------------------------------------------------------------
Källa: Senaste rapporter, kurs- och valutadata SIX Edge 2016-03-31.
Sammanställning: SIX News

Rapport avser senaste rapportdatum. Balansräkningsnyckeltal avser per
senaste rapportdatum. Resultaträknings- och kassaflödestal avser
rullande 12-månader till och med senaste rapportdatum.

(L)/(M)/(S) = Stockholmsbörsen Large/Mid/Small, FN = First North, AT =
Aktietorget
EV = Nettoskuldjusterat företagsvärde = Börsvärde stamaktier + BV
pref-aktiers likvidationsbelopp + BV minoritet + (BV räntebär skuld,
pensionsskuld, avsättning) - (Kassa, likvida medel, kortfrist
placering)
EV/Sales = EV/Nettoomsättning

P/TBV = [Börsvärde stamaktier]/[EK stamaktier exklusive immateriella
tillgångar]

FCF/Kassa = [Kassaflöde löpande verks - Kassaflöde
investeringar]/[Kassa, likvid, kortfrist placering]

FCF/Börsv = [Kassaflöde löpande verks - Kassaflöde
investeringar]/[Börsvärde stamaktier]

Stamaktiebörsvärde under 250 miljoner kronor,
investering-/fastighetsbolag samt bolag som slutfört betydande
nyemission, kontantutskiftning, avknoppning och/eller förvärv efter
rapport exkluderades.

* = Har meddelat nyemissionsplaner.
----------------------------------------------------------------------

Slutligen bör påpekas att ytterligare en handfull högvärderade
bolag, företrädesvis Aktietorget-noterade, sorterades bort på grund av
att de redan hunnit ta in färska nyemissionspengar efter senast
avrapporterade period.

Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.