Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-29

Bosjö Fastigheter: Bokslutskommuniké för 2015/2016

Styrelsen föreslår en utdelning om 9,5 kr per aktie överensstämmande
med det som tidigare presenterats i dokumentet "Company Description"
som publicerades 23 maj 2016 på Bosjö Fastigheter AB (publ)s hemsida
inför börsnotering.

Årstämman hålls 4 oktober 2016 i Pareto Business Management Abs
lokaler på Berzelii Park 9.

Hyresintäkter uppgick till 7 932 TSEK.

Driftöverskott uppgick till 7 488 TSEK.

Koncernen hade per 2016-06-30 likvida medel om 42 546 TSEK.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgår per 2016-06-30 till
704 934 TSEK.

Koncernens eget kapital per 2016-06-30 om 216 037 TSEK ger en
soliditet på 28 %.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jacob Anderlund, VD +46 402 53 86, jacob.anderlund@paretosec.com

Bosjö Fastigheter i korthet

Bosjö Fastigheter AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan
april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 utanför Borås.
Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och består
av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager. Ellos AB är ensam
hyresgäst och har tecknat två hyresavtal, ett avseende kontorsytan
och ett för lagerytan. Bosjö Fastigheters främsta syfte är att äga
och förvalta fastigheten. Bolaget förvaltas av Pareto Business
Management AB och bolagets aktier handlas på Aktietorget sedan den 25
maj 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29
augusti 2016 kl. 16.30

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bosjo-fastigheter/r/bokslutskommunike-for-2015...
http://mb.cision.com/Main/14396/2067516/554828.pdf
http://mb.cision.com/Public/14396/2067516/a296d9c20c94400e.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.