Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-31

Bosjö Fastigheter: Bokslutskommuniké för Bosjö Fastigheter AB (publ) 2016/2017

Styrelsen föreslår en utdelning om 9,52 (9,50) kr per aktie.

Årsstämman hålls 5 oktober 2017 i Pareto Business Management ABs
lokaler på Berzelii Park 9.

Hyresintäkter för räkenskapsåret uppgick till 46 628 (7 932) tkr och
för perioden 2017-04-01 till 2017-06-30 uppgick till 11 764 (7 932)
tkr.

Driftöverskott för räkenskapsåret uppgick till 44 630 (7 448) tkr och
för perioden 2017-04-01 till 2017-06-30 uppgick till 11 142 (7 488)
tkr.

Koncernen hade per 2017-06-30 likvida medel om 18 684 (42 546) tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheten uppgår per 2017-06-30 till
751 000 (704 934) tkr.

Koncernens eget kapital per 2017-06-30 om 250 212 tkr (216 037) ger en
soliditet på 31 % (28 %).

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 51 05

Ingeborg.magnusson@paretosec.com

Ulf Attebrant, VD Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 53 87

ulf.attebrant@paretosec.com

För mer information om Bosjö Fastigheter AB (publ), vänligen se
www.bosjofastigheter.se/.

Bosjö Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2016
indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 utanför Borås. Fastigheten
omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av Ellos
huvudkontor och nordiska centrallager. Ellos AB som är enda
hyresgästen har tecknat två hyresavtal, ett för kontorsdelen och ett
för lagerdelen, vilka löper till och med 2032-10-31 respektive
2030-10-31. Bosjö Fastigheters främsta syfte kommer vara att äga och
förvalta fastigheten.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bosjö
Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt
verkställande direktörs försorg, för offentliggörande den 31 augusti
2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bosjo-fastigheter/r/bokslutskommunike-for-bosj...
http://mb.cision.com/Main/14396/2336958/716303.pdf
http://mb.cision.com/Public/14396/2336958/a1835197cac1b8a5.pdf
http://mb.cision.com/Public/14396/2336958/9e3758dd4f951b14.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.