Du är här

2018-08-28

Bosjö Fastigheter: Bokslutskommuniké för Bosjö Fastigheter AB (publ) 2017/2018

FJÄRDE KVARTALET 2018-04-01 - 2018-06-30

· Hyresintäkter för perioden uppgick till 11 958 tkr (11 765 tkr).
· Driftnetto för perioden uppgick till 11 460 tkr (11 144 tkr).
· Resultat före skatt, inkl. orealiserad värdeändring fastighet 49
894 tkr (54 001 tkr).

· Resultat per aktie 15,06 kr (17,55 kr).
· Koncernen hade per 2018-06-30 likvida medel om 34 410 tkr (18 684
tkr).

· Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2018-06-30
till 794 000 tkr (751 000 tkr).

· Koncernens eget kapital per 2018-06-30 om 282 077 tkr (250 212
tkr) ger en soliditet på 33,5 % (31,5 %).

TOLV MÅNADER 2017-07-01 - 2018-06-30

· Hyresintäkter för perioden uppgick till 47 438 tkr (46 628 tkr).
· Driftnetto för perioden uppgick till 45 523 tkr (44 630 tkr).
· Resultat före skatt, inkl. orealiserad värdeändring fastighet 68
992 tkr (71 591 tkr).

· Resultat per aktie 23,87 kr (24,89 kr).
· Koncernen hade per 2018-06-30 likvida medel om 34 410 tkr (18 684
tkr).

· Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2018-06-30
till 794 000 tkr (751 000 tkr).

· Koncernens eget kapital per 2018-06-30 om 282 077 tkr (250 212
tkr) ger en soliditet på 33,5 % (31,5 %).

Siffror inom parentes avser motsvarande period 2016/2017.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Bosjö Fastigheter refinansierade den 3 juli 2018 ett tidigare
juniorlån om 74 miljoner kr genom en engångsamortering och genom att
utöka befintlig kreditfacilitet hos Swedbank. Refinansieringen ger en
minskad räntekostnad om cirka 3,6 miljoner kronor per år och ökar
bolagets amortering med cirka 3,2 miljoner kronor per år. Därmed
förbättras bolagets kassaflöde med cirka 400 tkr per år.

Bolaget bedömer effekten av refinansiering på följande nyckeltal (pro
forma):

· Belåningsgrad, % 63,2 (64,1 per 2018-06-30)
· Räntetäckningsgrad, ggr 3,9 (2,9 per 2018-06-30)

INFORMATION OM ÅRSSTÄMMAN

· Årsstämman hålls 4 oktober 2018, klockan 10:00, i Pareto Business
Management ABs lokaler på Berzelii Park 9.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 9,52 kr (9,52 kr) per aktie.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIG KONTAKTA:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 51 05

Ingeborg.magnusson@bosjofastigheter.com

Ulf Attebrant, VD Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 53 87

ulf.attebrant@paretosec.com

För mer information om Bosjö Fastigheter AB (publ), vänligen se
www.bosjofastigheter.se och www.spotlightstockmarket.com

BOSJÖ FASTIGHETER AB I KORTHET

Bosjö Fastigheter AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan
29 april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 i Viareds
företagspark i Borås. Fastigheten omfattar cirka 94 000 kvadratmeter
uthyrbar area för Ellos huvudkontor och nordiska
distributionscentral. Ellos är enda hyresgäst och har tecknat två
hyresavtal, ett för kontorslokaler och ett för distributionslokaler.
Avtalen löper till och med 2032-10-31 respektive 2030-10-31.
Koncernens främsta syfte är att äga, förvalta och utveckla
fastigheten.

Bolagets VD är Ulf Attebrant och bolaget förvaltas av Pareto Business
Management AB.

INFORMATION OM MAR

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bosjö
Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28
augusti 2018

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bosjo-fastigheter/r/bokslutskommunike-for-bosj...
http://mb.cision.com/Main/14396/2602384/898614.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.