Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-09

Bosjö Fastigheter: Bosjö Fastigheter AB genomför refinansiering av juniorlån

Bosjö Fastigheter AB (publ) meddelar idag att bolaget genom att
refinansiera ett tidigare juniorlån om 74 miljoner kronor från
Collector Bank har reducerat bolagets belåningsgrad och förbättrat
kassaflödet. Bolaget har gjort en engångsamortering om 7 miljoner
kronor samt träffat överenskommelse med Swedbank om att utöka
bolagets existerande kreditfacilitet med 67 miljoner kronor.
Engångsamortering samt engångskostnader om cirka 1,4 miljoner kronor
har erlagts från bolagets kassa.

Bolagets belåningsgrad* ("LTV") beräknat på fastighetsvärdet är därmed
67 % (Före refinansiering var motsvarande belåningsgrad cirka 68 %).

Refinansieringen genomförs efter att bolaget har erhållit mer
fördelaktiga räntevillkor vilka beräknas medföra en minskad
räntekostnad om cirka 3,6 miljoner kronor per år. Efter genomförd
refinansiering kommer bolagets amortering att öka med cirka 3,2
miljoner kronor per år.

Bolaget har bedömt att refinansieringen inte kommer att påverka
tidigare bedömd utdelningskapacitet under överskådlig framtid.

* Belåningsgrad: Bolagets totala skulder till kreditinstitut dividerat
med fastighetens marknadsvärde. Beräkningen baseras på
offentliggjorda uppgifter per 2018-03-31 samt senaste
marknadsvärdering av fastigheten per 2017-06-30.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 402 51 05
ingeborg.magnusson@bosjofastigheter.se

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Bosjö Fastigheter AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
ulf.attebrant@paretosec.com

Bosjö Fastigheter i korthet

Bosjö Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som sedan 29 april
2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 i Viareds Företagspark i
Borås. Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och
består av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager. Ellos AB är
enda hyresgäst och har tecknat två hyresavtal, ett för kontorslokaler
och ett för distributionslokaler. Avtalen löper till och med
2032-10-31 respektive 2030-10-31. Bosjö Fastigheters främsta syfte är
att äga, förvalta och utveckla fastigheten.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bosjö
Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9
augusti 2018.

Besök gärna www.bosjofastigheter.se och www.spotlightstockmarket.com
för mer information om bolaget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bosjo-fastigheter/r/bosjo-fastigheter-ab-genom...
http://mb.cision.com/Main/14396/2589591/889236.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.