Du är här

2017-05-31

Bosjö Fastigheter: Bosjö Fastigheter AB (publ) Kvartalsredogörelse för perioden januari - mars 2017

Koncernen - Period januari - mars 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 11 699 Tkr
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 951 Tkr
· Totala tillgångarna uppgick till 740 528 Tkr
· Likvida medel uppgick till 6 591 Tkr
· Resultat per aktie uppgick till 2,7 kr

Koncernen - Period juli 2016 - mars 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 34 864 Tkr
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 16 306 Tkr
· Totala tillgångarna uppgick till 740 528 Tkr
· Likvida medel uppgick till 6 591 Tkr
· Resultat per aktie uppgick till 7,3 kr

Inga jämförelsesiffror redovisas eftersom koncernen inte hade bildats
under period juli 2015 - mars 2016. Moderbolagets ställning och
resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning och
kommer således inte särredovisas.

VD har ordet

Koncernens verksamhet fortsätter i oförändrad omfattning med ett fullt
uthyrt fastighetsbestånd till Ellos AB. Några väsentliga händelser
under perioden finns inte att rapportera.

Aktiedata

Moderbolaget har per utgången av kvartalet oförändrat 2 220 000
stamaktier.

Finansiell kalender

· Bokslutskommuniké 2017-08-31
· Bolagsstämma 2017-10-05

Revisorns granskning

Redogörelsen har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Stockholm den 31 maj 2017

Bosjö Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Jacob Anderlund, VD Bosjö Fastigheter AB (publ), +46 8 402 53 84,
jacob.anderlund@paretosec.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bosjö
Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj
2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bosjo-fastigheter/r/bosjo-fastigheter-ab--publ...
http://mb.cision.com/Main/14396/2276883/681775.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.