Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-26

Bosjö Fastigheter: Halvårsrapport för perioden juli 2018 - december 2018

Halvårsrapport 2018-07-01 - 2018-12-31

Bosjö Fastigheter AB (publ), organisationsnummer: 559042-6259

VD har ordet

Koncernens verksamhet fortsätter med oförändrad inriktning och
resultatutveckling. Bolagets fastighet är fullt uthyrd med lång
återstående avtalstid med Ellos AB som enda hyresgäst.

Bolaget refinansierade den 3 juli 2018 ett juniorlån om 74 miljoner.
Bolaget har gjort en engångsamortering om 7 miljoner samt träffat
överenskommelse med Swedbank om att utöka bolagets kreditfacilitet
med 67 miljoner kronor. Refinansieringen har genomförts för att
bolaget har erhållit mer fördelaktiga räntevillkor vilka beräknas
medföra en minskad räntekostnad om cirka 3,6 miljoner kronor per år.
Efter genomförd refinansiering ökar bolagets amortering med cirka 3,2
miljoner kronor. För bolaget och fastigheten planeras inga väsentliga
förändringar.

Finansiella nyckeltal (motsvarande period föregående år inom parentes)

2018-10-01 - 2018-12-31

· Hyresintäkter, 11 951 (11 765) tkr
· Förvaltningsresultat, 7 773 (7 651) tkr
· Resultat efter skatt, 7 723 (7 651) tkr
· Resultat per aktie, 3,50 (3,40) kr
· Totala tillgångar, 826 910 (792 035) tkr
· Likvida medel, 22 867 (22 309) tkr
· Eget kapital, 276 260 (241 308) tkr
· Belåningsgrad (LTV), 61,9 (68,1) %

2018-07-01 - 2018-12-31

· Hyresintäkter, 23 895 (23 529) tkr
· Förvaltningsresultat, 16 086 (11 730) tkr
· Resultat efter skatt, 15 317 (11 730) tkr
· Resultat per aktie, 6,90 (5,30) kr
· Totala tillgångar, 826 910 (792 035) tkr
· Likvida medel, 22 867 (22 309) tkr
· Eget kapital, 276 260 (241 308) tkr
· Belåningsgrad (LTV), 61,9 (68,1) %

Aktiedata

Moderbolaget har per utgången av kvartalet oförändrat 2 220 000
stamaktier.

Finansiell kalender

2019-05-23 Delårsrapport, kvartal 3

2019-08-29 Bokslutskommuniké

Revisorns granskning

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Ytterligare information

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Bosjö Fastigheter AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 402 51 05

Ingeborg.magnusson@bosjofastigheter.se

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Bosjö Fastigheter AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84

ulf.attebrant@paretosec.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bosjö
Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26
februari 2019.

För ytterligare information besök www.bosjofastigheter.se

Om Bosjö Fastigheter AB (publ)
Bosjö Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som sedan 29 april
2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 i Borås. Fastigheten
omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och består av Ellos
huvudkontor och nordiska centrallager. Ellos AB är enda hyresgäst och
har tecknat två hyresavtal, ett för kontorslokaler och ett för
distributionslokaler. Avtalen löper till och med 2032-10-31
respektive 2030-10-31. Bosjö Fastigheters främsta syfte är att äga,
förvalta och utveckla fastigheten.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bosjo-fastigheter/r/halvarsrapport-for-periode...
https://mb.cision.com/Main/14396/2750529/998123.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.