Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-27

Bostad A/S: BoStad A/S - Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2019

 

 

Nasdaq Copenhagen A/S

  Selskabsmeddelelse
nr. 3 / 2020
København, 27. februar 2020
CVR. nr. 29 24 64 91 
www.bostad.dk 

 

 

BoStad A/S ? Delårsrapport for perioden 1. juli ? 31. december 2019

------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsen i BoStad A/S (?selskabet?) har i dag behandlet og godkendt
selskabets delårsrapport for perioden 1. juli ? 31. december 2019.
Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af første halvår

* Periodens resultat før skat og værdireguleringer er et overskud på
TDKK 5.449 mod et overskud på TDKK 15.710 for samme periode sidste
år.
 
* Koncernomsætningen blev på TDKK 50.559 mod TDKK 52.331 for samme
periode sidste år.
 
* Indre værdi pr. aktie udgør kr. 2,65 mod kr. 2,63 pr. 31. december
2018.
 
* Periodens dagsværdiregulering af investeringsejendomme og gæld udgør
netto TDKK -4.290 mod TDKK 5.589 for samme periode sidste år.

Forventninger til regnskabsåret 2019/20

Selskabet forventer uændret et positivt resultat før skat og
værdireguleringer i størrelsesordenen DKK 7-10 mio. for regnskabsåret
2019/20.

I januar 2020 indgik regeringen med andre partier en aftale om initiativer
mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger. Parterne er
enige om at støtte et lovforslag fra regeringen om gennemførelse af
aftalens initiativer med henblik på ikrafttræden den 1. juli 2020.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget i dets nuværende form, skønnes det at få
en negativ effekt på værdien af visse af BoStads ejendomme opgjort til
mellem 40-50 mio. kr. Dette svarer til et fald i de berørte ejendommes
værdier på mellem 12 og 15% og mellem 2 og 3% i forhold til BoStads samlede
portefølje. Den skønnede effekt er ikke medtaget i forventningerne for
regnskabsåret 2019/20.

Der gøres opmærksom på, at der er usikkerhed forbundet med opgørelsen af
skønnet, der er baseret på selskabets vurderinger.

København, den 27. februar 2020
På selskabets vegne

William Kanta                                 
Adm. direktør og bestyrelsesmedlem

Kontaktperson:
Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen kan rettes til
William Kanta på telefon +45 3060 0449.

Hoved- og nøgletal

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens
anbefalinger og vejledning.
             
             
    1. halvår   1. halvår   Årsrapport
    1. juli 2019-   1. juli 2018-   1. juli 2018-
    31. dec. 2019   31. dec. 2018   30. juni 2019
             
    TDKK   TDKK   TDKK
             
TOTALINDKOMSTOPGØRELSE            
Nettoomsætning   50.559   52.331   109.192
Resultat før finansielle poster   20.686   27.163   46.815
Finansielle poster, netto   -15.237   -11.453   -23.852
Resultat før dagsværdiregulering   5.449   15.710   22.963
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme og gæld -4.290   5.589  
17.444
Periodens resultat før skat   1.159   21.299   40.407
Periodens resultat og totalindkomst   905   16.613   30.604
             
BALANCE            
Balancesum   1.924.718   1.809.308   1.859.620
Investeringsejendomme   1.801.181   1.732.514   1.730.491
Periodens investering i materielle anlægsaktiver   6.230   6.244  
10.333
Egenkapital   416.219   345.824   359.815
Langfristede forpligtelser   1.299.461   1.339.779   1.262.381
Kortfristede forpligtelser   209.038   123.705   237.424
             
PENGESTRØMSOPGØRELSE            
Pengestrømme fra driftsaktivitet   -15.901   16.898   8.118
Pengestrømme fra investeringsaktivitet   -1.476   -6.966   4.320
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet   27.366   -80.971  
-110.444
Periodens pengestrømme   9.989   -71.039   -98.006
             
NØGLETAL            
Afkastningsgrad (ROIC), %*   2,1   3,0   2,5
Soliditetsgrad, %   21,6   19,1   19,3
Forrentning af egenkapital før dagsværdiregulering, %* 2,8   9,3  
6,7
Indre værdi pr. aktie, kr.   2,65   2,63   2,74
Indtjening pr. aktie (EPS), kr.   0,01   0,13   0,23
Aktiekurs, ultimo, kr.   2,16   1,94   2,22
Antal medarbejdere   8   10   10
* For halvåret er der omregnet til årsbasis            
             
Nøgletalsforklaringer og definitioner fremgår af årsrapporten for 2018/19
på side 13.

Vedhæftet fil

* Selskabsmeddelelse nr. 3 af 27. februar 2020_delårsrapport 2019/20

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.