Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

Bostad A/S: BoStad A/S - Indgåelse af låneaftale samt udstedelse af konvertibelt gældsbrev

Bestyrelsen i BoStad A/S ("Selskabet") blev på den ordinære
generalforsamling den 22. oktober 2019 meddelt bemyndigelse i vedtægternes
pkt. 4.6 til i perioden frem til den 22. oktober 2024 at optage lån ad én
eller flere omgange mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der af
långiver kan konverteres til nye B-aktier med en pålydende værdi på indtil
i alt nominelt DKK 250.000.000. 

Bestyrelsen har den 19. november 2019 besluttet delvist at udøve den i
vedtægternes pkt. 4.6 meddelte bemyndigelse til at indgå aftale med
Selskabets storaktionær CL Denmark ApS ("Långiver") om ydelse af et lån på
op til DKK 250.000.000 til Selskabet ("Låneaftalen"). Lånet vil blive
udbetalt til Selskabet efter særskilte trækningsanmodninger og mod
Selskabets udstedelse af konvertible gældsbreve for et beløb svarende til
den pågældende udbetaling, der af Långiver kan konverteres til nye B-aktier
i Selskabet eller til ordinære kapitalandele i Selskabet, hvis der ikke er
B-aktier eller aktieklasser i Selskabet på tidspunktet for konverteringen.

Hovedvilkårene for Låneaftalen er:

* Lånet giver Selskabet ret til at låne op til DKK 250.000.000.
* Udbetalinger under Låneaftalen afdrages ikke, men forfalder til
betaling den 31. december 2022 og forrentes med 8,00 % p.a., der
tilskrives årligt.
* Långiver er i Låneaftalens løbetid berettiget til at konvertere de
konvertible gældsbreve (helt eller delvist) til kapitalandele i
Selskabet.
* Konvertering af gældsbrevene udstedt under Låneaftalen giver med
tillæg af påløbne renter ret til at modtage et antal B-aktier i
Selskabet (eller ordinære kapitalandele i Selskabet, hvis der ikke er
B-aktier eller aktieklasser i Selskabet på tidspunktet for
konvertering af Lånet) à nominelt DKK 1 til en konverteringskurs på
DKK 2,1376 per B-aktie à nominelt DKK 1. Ved Konvertering udgør det
mindste og det højeste beløb, hvormed selskabskapitalen i Selskabet
kan forhøjes DKK 1 og DKK 116.953.592, dog kan regulering i henhold
til Låneaftalen medføre et større nominelt beløb.
* Långiver tillægges fortegningsret til de kapitalandele, der måtte
blive udstedt som følge af konvertering af de konvertible gældsbreve.

I forlængelse heraf indføres et nyt pkt. 4.6.1 i Selskabets vedtægter.

Selskabets bestyrelse har endvidere den 19. november 2019 besluttet at
optage lån i henhold til Låneaftalen på samlet DKK 25.200.000 mod
udstedelse af et konvertibelt gældsbrev på DKK 25.200.000 til Långiver i
overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i bilag 1 til Selskabets
vedtægter samt at indsætte en nyt pkt. 4.6.2 i Selskabets vedtægter.
Provenuet fra lånet skal anvendes til Selskabets almindelige drift,
herunder realisering af initiativer i Selskabets strategi- og
forretningsplan og styrkelse af Selskabets kapitalberedskab.

Selskabets opdaterede vedtægter vil blive offentliggjort på Selskabets
hjemmeside.

Aarhus, den 19. november 2019
På selskabets vegne

William Kanta  
Bestyrelsesmedlem

Kontaktperson:
Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til
bestyrelsesmedlem William Kanta på telefon + 45 3134 3983.

Vedhæftet fil

* Selskabsmeddelelse 2019-24 Indgåelse af låneafale samt udstedelse af
konvertibelt gældsbrev

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.