Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-27

Botnia Exploration: Botnia Exploration säkerställer finansiering på 8 mkr genom en riktad emission

(AktieTorget: BOTX). Botnia Exploration Holding AB säkerställer ett
kapitaltillskott på 8 mkr genom en riktad emission. Emissionen sker
till teckningskursen 0,872 kronor. Emissionslikviden är avsedd att
möjliggöra undersökningsborrningar under vintern 2015-2016 samt
finansiera miljötillståndsarbeten för bearbetningskoncession
Fäbodtjärn.

Riktad emission

Styrelsen i Botnia Exploration beslutade den 26 oktober med stöd av
bemyndigande att genomföra en riktad emission på 8 mkr till 2
investerare med ett långsiktigt intresse för bolaget. Den riktade
emissionen omfattar 9 174 313 aktier och sker till kursen 0,872
kronor per aktie. Kursen bedöms vara marknadsmässig och har satts med
beaktande av aktiekursen under den senaste månaden.

Emissionen tecknas till 4 500 000 kr av Need Invest AB och 3 500 000
kr av Akilakonsulting AB. Need Invest AB kommer efter registrering av
emissionen äga 8,00 % av aktierna och Akilakonsulting AB äga 9,40 %
av aktierna. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
är att emissionslikviden möjliggör omedelbara förberedelser för
undersökningsborrningar under vintern 2015/2016, låga
emissionskostnader, finansiering av de miljötillståndsarbeten som
krävs för bearbetningskoncession Fäbodtjärn och att stärka ägarbilden
i bolaget.

- Finansieringen och de aktiviteter som den skapar ger förhoppningsvis
en fortsatt positiv utveckling av det aktuella området och bolaget,
säger Tor Ökvist styrelseordförande i Akilakonsulting AB.

Den 16 oktober avslog Mark- och miljödomstolen Rans samebys överklagan
av Botnia Explorations tillstånd till provbrytning i Fäbodtjärn.
Detta innebär att en provbrytning kan utföras under månaderna juni,
juli och augusti 2016. Samtidigt innebar denna överklagan att
provbrytningen försenades och den möjliga intäkt som provbrytningen
kunde generera inte kunde realiseras 2015.

Botnia Exploration bedriver prospektering på, i huvudsak,
guldfyndigheter i Vindelgransele-området som innehåller flera
intressanta delområden. Under det senaste halvåret har Botnia
Exploration nått viktiga framsteg med en uppdaterad
mineraltillgångsberäkning av guldfyndigheten Fäbodtjärn och en
bearbetningskoncessionsansökan för Fäbodtjärn är inlämnad till
Bergsstaten. Sommarens prospektering tillsammans med tidigare
prospekteringsinsatser har gett Botnia Exploration nya lovande
borruppslag och under vintern 2015-2016 planerar bolaget att utföra
undersökningsborrningar i projekten Jägarliden och Åström. Åström
projektet ligger i det nya undersökningstillståndet Storforsen nr 6
som Botnia erhöll i april 2015.

- Det känns spännande och tryggt att Need Invest AB och
Akilakonsulting AB ökar sitt innehav i Botnia Exploration Holding AB
och vi är tacksamma för deras förtroende. Vi blir nu fler aktörer med
ett större, likvärdigt aktieinnehav i Botnia med ett långsiktigt
intresse i bolaget. Det ser vi som en väldig styrka på en tuff
finansiell marknad. Detta visar även att vi är på rätt väg i vår
ambition att utveckla Vindelgransele till nästa gruvområde och att
bli ett föredöme för småskalig gruvbrytning i Sverige, säger Bengt
Ljung VD på Botnia Exploration Holding AB.

Beslut om förlängning av lån

En överenskommelse om förlängning har slutits med långivare av det
brygglån som Botnia tog 2014 med en löptid till 2015-09-30.
Överenskommelsen gäller för 5 250 000 kr (95,5 % av den ursprungliga
skulden) och den upplupna räntan på

15 % kapitaliseras. Lånet har nu en löptid till 2016-09-30. Då bolaget
har fått positiva besked från Mark- & Miljödomstolen gällande
provbrytningstillståndet av Fäbodtjärn samt en uppdaterad
mineraltillgångsberäkning har bolaget förhandlat fram en lägre
kupongränta som nu är 8 %.

För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljung, VD - Botnia Exploration

Telefon: +46 70 543 1605

E-post: info@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på
AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets
hemsida www.botniaexploration.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/botnia-exploration-sakers...
http://mb.cision.com/Main/6229/9855488/436358.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.