Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-06

Botnia Exploration: ­­­­Botnia Exploration - Stämmokommuniké

I onsdags, den 4 maj 2016 hölls årsstämma i Botnia Exploration Holding
AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015. Stämman beslutade även om
ansvarsfrihet åt styrelsen och den verkställande direktören.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 200 000 kr till
styrelseordförande, 100 000 kr till styrelseledamot som ej är
huvudägare och/eller anställda i koncernen samt 30 000 kr till
nyinvald styrelseledamot. Vidare fastställdes att styrelsen skall
bestå av fyra styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter för
tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Per-Erik Lindvall,
som ordförande, Pär Weihed och Bengt Ljung samt Johan Norman
(oberoende ledamot) som nyvaldes.

Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd
räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om bemyndigande till styrelsen intill nästa årsstämma, besluta
om en/eller flera emissioner av aktier, konvertibler och
teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier
och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen
bemyndigas att besluta om att emission ska kunna ske mot kontant
betalning, genom apport och/eller kvittning, eller i övrigt förenas
med villkor.

För ytterligare information kontakta:

Bengt Ljung, VD - Botnia Exploration

Telefon: +46 705 431605

E-post: info@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på
AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets
hemsida www.botniaexploration.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/botnia-exploration---stam...
http://mb.cision.com/Main/6229/2003795/512128.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.