Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-25

Botnia Exploration: ­­­­Botnia genomför kvittningsemission

(AktieTorget: BOTX). Styrelsen för Botnia Exploration har med stöd av
bemyndigande beslutat om en riktad nyemission av 5 629 303 aktier
till en kurs av 0,872 kronor. Betalning sker genom kvittning av 74 %
av den fordran som fordringsägare har på bolaget.

Botnia Exploration har som tidigare meddelat en överenskommelse om
förlängning med långivare av det brygglån som Botnia tog 2014 med en
löptid till 2015-09-30. Förutsättningarna när brygglånet togs var att
en provbrytning skulle genomföras under 2015. Dessa förutsättningar
förändrades i och med överklagandet från Rans sameby. Detta har
medfört en försening av provbrytningen med ett år vilket fått
styrelsen att besluta om kvittning av detta lån.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Botnia
Exploration minskar bolagets risker i och med kvittning av ett stort
kapitallån, i synnerhet för ett prospekteringsbolag med små
möjligheter till intäkter. Bolaget blir också av med en räntekostnad
på 8 % vilket är gynnsamt för bolaget.

För varje tecknad aktie ska erläggas 0,872 kronor och betalning ska
ske genom kvittning av fordran. Grunden för teckningskursen är
följande: Kursen är identisk med kursen vid den riktade emissionen
som styrelsen beslutade om den 26 oktober 2015. Aktiekursen stängde
dagen innan det nu aktuella beslutet, dvs. den 23 november 2015, på
0,925 kr. Det noteras att veckorna före det aktuella beslutet så hade
aktien en extraordinär kursutveckling med en kurstopp på 1,65 kr den
17 november 2015. Sett över en period av en månad tillbaka och med
beaktande av senaste slutkurs är dock styrelsens bedömning att den
aktuella emissionskursen är marknadsmässig.

Större aktieägare som deltar i kvittningsemissionen är bägge de bolag
som deltog i den senaste emissionen den 26 oktober, Akilakonsulting
AB och Need Invest AB samt därutöver även Partnerinvest Övre Norrland
AB. De nämnda bolagen kommer efter registrering av emissionen att
äga: Akilakonsulting AB 10,29 % av aktierna, Partnerinvest Övre
Norrland AB 8,74 % och Need Invest AB 7,88 %. En av de övriga
fordringsägarna som deltar i kvittningsemissionen är Anders Ljung, 49
år och son till styrelseledamot och VD Bengt Ljung och bror till
Thomas Ljung som är ekonomichef i bolaget. Annan anknytning till
bolaget saknas. Han har varit aktieägare sedan bolaget noterades på
AktieTorget och avser att fortsätta vara en långsiktig och
självständig ägare. Anders Ljung äger efter registrering av
emissionen 1,86 % av aktierna.

Fordringsägare till den resterande skulden på 1,8 mkr är
Norrlandsfonden som har erbjudits ett konvertibellån. Förhandlingar
pågår om villkoren och besked om Norrlandsfonden accepterar
erbjudandet skall lämnas före 30 november 2015.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Ljung, VD - Botnia Exploration
Telefon: +46 705 431605
E-post: info@botniaexploration.com

Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med
fokus på guld och basmetaller i Sverige. Bolaget är listat på
AktieTorget (BOTX). För ytterligare information besök bolagets
hemsida www.botniaexploration.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/botnia-exploration/r/botnia-genomfor-kvittning...
http://mb.cision.com/Main/6229/9873494/448981.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.